Norge

Tar 14 kroner minuttet for å beskytte deg mot sykdom

Noen av teletorgstjenesten organisasjonen Misjonen Jesus Leger tilbyr. Foto: Faksimile

Helbredelsespredikanten Svein Magne Pedersen vil ikke bare at syke skal betale for å bli friske, men også at friske skal betale for å unngå sykdom. Han hevder staten sparer millioner på hans virksomhet.

  • Arild Færaas

Parkinson, sukkersyke, leddgikt, kreft, ulykker, farlige kjemikalier, farlig stråling, farlige epidemier og smittsomme sykdommer. Det høres litt ut som Sodoma og Gomorra (to «syndige» byer i Bibelen).

Men det er alle farene som predikant Svein Magne Pedersen hevder å kunne beskytte deg mot om du ringer teletorgnummeret hans til 14 kroner minuttet. Alle ulumskhetene ovenfor nevner han på sin automatiske svarer når Aftenposten.no ringer teletorgnummeret hans.

Pedersen har vært frilans helbredelsespredikant i mange år og er leder for organisasjonen Misjonen Jesus Leger.

Her er helbredelsespredikant Svein-Magne Pedersen i aksjon på slutten av 90-tallet. Foto: SCANPIX

Det var avisen Vårt Landsom tirsdag først skrev om nye tjenesten «SOS helse» som Pedersen har startet.Tidligere har han hatt teletorgtjenester for helbredelse, men nå har altså Pedersen utvidet sortimentet til også å inkludere beskyttelse mot sykdom.

— Genial måte å tjene penger på

— En genial måte å få inn penger, er slik Pedersen selv karakteriserer den nye tjenesten overfor Vårt Land.

Ifølge den kristne avisen oppfordrer Pedersen i sitt blad Legedom å ringe SOS helse «hver gang du ønsker å styrke din helse og før du drar på tur» og «Det er bedre å forebygge sykdommer med Åndens kraft og unngå å bli syk, enn å leve ubeskyttet og få forbønn etter at man er blitt syk»

Aftenposten.no ringte nummeret og hørte på.

At vi ofte lar det åndelige skure og gå og at mange ville unngått flere sykdommer ved å bruke Den hellige ånds kraft utløst gjennom forbønn, er noe av det vi fikk høre. Det ble også oppfordret til å spise sunt og ta vaksiner.

Farlige kjemikalier som finner veien i jord, luft og drikkevann og at det så blir «lagret i vårt legeme» advares det også mot på telefonen

— Jeg vil holde sykdom borte fra deg, sier telefonstemmen mens det koster 14 kroner minuttet.

- Behov

Pedersen svarer Aftenposten.no på e-post og sier at han startet tilbudet SOS helse fordi han hadde registrert et behov «blant de mange tusen som kontakter oss».

— Vi ønsket at syke skulle ha et sted de kunne ha kontakt for å få forbønn for sin sykdom. Men som vi pleier å si: Det er bedre å forebygge enn å bli syk og deretter bli helbredet. Det var denne tanken jeg ønsket å bruke på det åndelige området

Les også

Prøver å vekke døde

— Hvor mye hjelper bønn som forebygging mot sykdom?

— Det er umulig å vite. Dette er en trossak, og her støtter vi oss til Bibelen. En rekke folk har fått forbønn før de har dratt på ferie og til farlige områder i verden. Etterpå har de takket for forbønn og har fortalt om en usedvanlig vellykket tur uten helseproblemer.

Varer i 12 minutter

Samtalen til 14 kroner minuttet varer til sammen i cirka 12 minutter og på spørsmål fra Vårt Land om hvorfor folk skal betale penger for å ringe ham, svarer Pedersen.

–For at folk kan støtte oss samtidig som de tar kontakt med oss. Folk får vite hva det koster. De er ikke så gjerrige at de ikke vil støtte virksomheten. Dette er ikke mer usmakelig enn at presten får lønn fra staten når han preker og har forbønn, sier Pedersen.

Pedersen hevder også overfor Aftenposten.no at han har mye dokumentasjon på folk som er blitt friske etter forbønn.

— I vårt blad Legedom har vi bilder og vitnesbyrd av mennesker som står frem og forteller at de er blitt friske.

Han hevder også at flere leger kan vise til slike historier.

Millionresultat

I 2010 hadde organisasjonen Misjon Jesus Leger inntekter på 16,9 millioner kroner, og et årsresultat på nesten 3,5 millioner kroner. Organisasjonen hans har bygd seg opp en egenkapital på over 14 millioner kroner.

Utgifter til lønn til daglig leder Pedersen utgjorde 768.000 kroner i 2010. Pedersen sier til Aftenposten.no at hans reelle lønn er 568.000 kroner pluss «inntekt på salg av bøker og noe overtid».

- Er det forskjell på effekt av bønn om en ringer ditt teletorgnummer enn om en ber alene for seg selv? , spør Aftenposten.no

— Gud kan selvsagt svare om en ber selv, men Bibelen taler om at noen har fått en nådegave, et åndelig talent som gjør en effektiv på det området som nådegaven fokuserer på. Derfor skjer det mer gjennom en som har fått nådegave til å helbrede syke.

- Staten sparer millioner

Årsaken til at Pedersen må ta 14 kroner minuttet, forklarer han slik:

— Telefonen tar hele vår arbeidsdag. Mange ringer til oss og skriver brev. Vi har måttet ansette flere og disse skal selvsagt lønnes. 14 kroner er en moderat sats hvis man sammenligner med andre tjenester på Teltorget, og vi har ingen statsstøtte.

- Usmakelig

Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk luthersk misjonssamband, og en av de mest aktive debattantene i det norske kristne miljøet, synes derimot Pedersens nye tjeneste ikke er så veldig smakelig.

- Med denne type takster synes jeg en er farlig nær en utnyttelse av sårbare mennesker og manipulering. Og slik saken fremstår i Vårt Land er det usmakelig, sier Ottosen til Aftenposten.no

Han presiserer at han tror at bønn «alltid hjelper», men at man ikke kan love noe.

— Pedersen lover mye mer enn han har grunnlag for. Men ingen predikant, prest eller forkynner kan love noe på Guds vegne i forbindelse med bønn.

Koblingen teletorg og forbønn liker ikke Ottosen.

Misjonsleder Espen Ottosen Foto: Trygve Indrelid

— Jeg har ikke noe imot at kristne tilbyr forbønn, og det er helt greit at de blir oppfordret til å gi en gave. Også predikanter trenger et levebrød. Men det er noe annet med en teletorgtjeneste.Det at predikanten utvider sin virksomhet fra helbredelse til også beskyttelse mot sykdom, er Ottosen kritisk til.

— Selv om det er lite prinsipielt forskjell på det, er han bibelsk enda lenger på viddene. I Bibelen står det mye mer om forbønn for syke enn om beskyttelse og forebygging for ulykker, mener Ottosen.