Forskning viser at vi blir dummere i grupper

Flere hoder tenker bedre en ett. Stadig vekk får vi høre dette mantraet. Men nå viser forskning at gruppearbeid kan føre til markert IQ-fall - spesielt gjelder det kvinner.

Barn lærer tidlig å jobbe i grupper.
  • Gunhild Haugnes

Gruppearbeid er vanlig både i klasserommet og på jobben. Og det har av mange blitt betegnet som den optimale arbeidsformen. Men er det alltid slik?

Nå viser forskning fra Caltech (California Institute of Technology) og fire andre forskningsinstitusjoner at gruppearbeid hemmet intelligensen til deltakerne. Studien er blant annet omtalt hos forskning.no.

"Studien viser at ideen om at en persons IQ er noe vi kan måle sikkert i isolasjon uten å tenke på hvordan det fungerer i et sosialt miljø, er helt feil" skriver en av forskerne bak studien — professor Steven Quartz i en melding.

IQ på 126

Forskerne hadde samlet 70 forsøkspersoner som alle hadde blitt målt til en IQ på rundt 126, noe som er noe over snittet på rundt 100.

Deltakerne begynte med en individuell IQ-test hvor alle satt i samme rom, men fyllte ut oppgavene hver for seg.

Etterpå ble deltakerne delt inn i grupper på fem, og de ble satt til å gjøre samme type oppgaver. Svarene fra alle i gruppen ble gitt samtidig og alle ble løpende oppdatert om hvordan de andre hadde gjort det.

Intelligensen falt

Alle deltakerne presterte dårligere enn på den individuelle testen, de klarte ikke utnytte sin fulle intelligens i denne situasjonen. Men ettersom forsøket skred frem utkrystalliserte deg seg forskjeller. Noen forbedret seg, mens andre ikke gjorde det.

-Man kan spøke med hvordan kjedelige komitemøter gjør at du føler deg hjernedød, men våre funn antyder at du oppfører deg som en hjernedød også, sier en annen av forskerne Read Montague fra Virginia Tech.

Kvinners falt mest

Det var klare forskjeller mellom kjønnene.

I gruppa som forbedret seg mest var det 10 menn og 3 kvinner, i gruppa som forbedret seg minst var det 11 kvinner og 3 menn.

Forskerne skannet også hjernene til deltakerne under prosessen og det viste seg at forskjellene i prestasjoner stemte godt med det som skjedde i hjernen.

Blant annet fant man en høy aktivitet i den delen av hjernen som utløser angst og forsvarsreaksjoner hos de deltakerne som gjorde det dårligst, mens denne aktiviteten gikk ned hos de som gjorde det best.

Konkurranse bare et gode?

Forskerne understreker at funnene stammer fra forsøk, men samtidig poengteres det at situasjonen ligner det som skjer i det virkelige liv og tilsvarer de sosiale filtrene i samfunnet - hvor de som presterer i en gruppe er de som rykker opp og frem.

— Fremtidig forskning bør fokusere på å finne ut hva samfunnet fremelsker i konkurransepregede lærings- og arbeidsmiljøer, skriver Montague

Spørsmålet han stiller seg er om man går glipp av mye menneskelig talent ved hele tiden å vektlegge konkurranse.

Forskerne har skrevet en artikkel om studien i Philosophical Transactions of the Royal Society B.

FS00013018.jpg