Norge

NHO beregner at koronatiltakene koster 1,4 milliarder per virkedag

Koronatiltakene koster 1,1 milliarder kroner per dag i tapt verdiskapning og 0,3 milliarder i tap fordi foreldre må passe barn hjemme, beregner NHO.

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.
  • NTB

NHO har levert et innspill til Helsedirektoratets vurderinger av fortsatte smitteverntiltak etter 13. april.

Her understreker hovedorganisasjonen at dette er grove beregninger, men påpeker også at lavere produksjon i bedrifter som ikke er rammet av permitteringer, ennå ikke er tatt med.

«Denne krisen har et så stort omfang at tidsdimensjonen også blir svært viktig. Bedrifter med høyere utgifter enn inntekter vil bukke under. Det er kun et spørsmål om tid. Jo flere bedrifter som går over ende, desto flere permitteringer vil bli omgjort til oppsigelser,» heter det i rapporten.

Videre skriver NHO at de mest krevende tiltakene for næringslivet inkluderer stengte skoler og barnehager, lokale reiserestriksjoner og karanteneregler og virksomhetsforbud i enkelte næringer. NHO ber om at disse tiltakene er de første som det lempes på.

De ber også om utvidet testing slik at bedrifter kan finne ut om ansatte er smittet, og at anbefalingene om hjemmekontor lempes på slik at flere kan dra på jobb.

Les mer om

  1. Koronaviruset