Har svindlet til seg 117 millioner trygdekroner

Flere anmeldes til politiet. NAV skjerper kontrollen.

655 personer er anmeldt til politiet for å ha svindlet til seg trygdekroner. NAV øker kontrollene for å redusere svindelen.

655 personer er hittil i år anmeldt til politiet for å ha svindlet rundt 117 millioner kroner fra NAV.

– Vi har økt fokus på trygdemisbruk og jobber kontinuerlig med å avdekke svindel, sier fungerende direktør for NAV Kontroll, Sverre Lindahl.

Avdekker mest svindel om dagpenger

En gjennomsnittlig trygdesvindel ligger på rundt 178.000 kroner, og det er en økning på 40.000 kroner per svindelsak i forhold til samme periode i fjor.

NAVs tall er oppdatert per andre tertial i 2012, og det er avdekket desidert mest dagpengesvindel, både i antall saker og beløp.

Hittil i år har NAV 354 anmeldte dagpengesaker, og NAV mener over 45 millioner kroner er svindlet i disse sakene.

Les også

Noras yrkesgruppe får 45.000 kr. mer i startlønn

De neste største gruppene med svindelsaker er henholdsvis sykepenger (over 17 millioner kroner) og arbeidsavklaringspenger (nesten 17 millioner kroner).

– Hvorfor er det så mange anmeldte saker omkring dagpenger?

– Vi har lang erfaring og gode rutiner på områder der vi anser at risikoen for svindel er stor. Dagpenger er et slikt område, sier Sverre Lindahl.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook!

Lurer seg unna meldeplikt

Et typisk misbruk av dagpenger går på det elektroniske meldekortet. Hver 14. dag skal mottakeren av dagpenger krysse av om man har vært i arbeid eller ikke.

– Vi har kontrollrutiner som vil avdekke om dette stemmer eller ikke. Det er velkjent at vi kjører etterkontroller av meldekortene, men en betydelig andel har enten angitt for få timer eller ikke oppgitt arbeidstimer i det hele tatt, forklarer Lindahl.

Uansett sak vil NAV kreve feilutbetalte penger tilbake. Ifølge Lindahl blir mottakeren først varslet og gitt mulighet til å uttale seg etter at alle opplysninger er verifisert.

Hvis saken viser seg særlig alvorlig og NAV mener mottakeren har brutt bedrageribestemmelsene med forsett (med vilje), blir vedkommende politianmeldt.

Fire metoder for å avsløre

NAV Kontroll har fire hovedinnfallsvinkler for å avdekke trygdesvindel:

Mange saker avdekkes allerede ved ordinær saksbehandling eller ved revurderinger av søknader.

Les også

Ved disse universitetene er studentene mest fornøyd

I tillegg kjøres det såkalte maskinelle kontroller. Ved å samkjøre opplysninger kan datasystemene selv varsle om noe ikke stemmer, og kontrollavdelingen kan jobbe videre med saken.

NAV samarbeider også med andre etater, slik som Skatteetaten, tollvesenet og politiet.

Den fjerde metoden er rett og slett tips, store eller små, fra privatpersoner eller offentlige myndigheter.

Mørketall

NAV har hele 85 medarbeidere i sin kontrollavdeling, fordelt på fem regionale avdelinger.

–Hele etaten er opptatt av at ytelsene skal være riktige, men vi er spesielt dedikert, sier Sverre Lindahl.

Mandatet er å forebygge, avdekke og utrede trygdesvindel.

– Er det mange som likevel slipper unna?

– Vi tar trygdemisbruk på alvor, men at det er mørketall er det ingen tvil om. En mørketallsundersøkelse er på vei, og denne vil kunne være mer konkret på dette, opplyser Lindahl.