Norge

ESA gransker Hurtigruten

Anbudsrunden for drift av Hurtigruten endte med én tilbyder og en dobling av prisen. Nå er anbudsprosessen klaget inn for ESA.

Anbudsprosessen rundt Hurtigruten skal granskes. Her står M/S «Vesterålen» klar til avgang fra Sandnessjøen. INGAR HAUG STEINHOLT

 • Frode Buanes

Les også:

Den norske stat er klaget inn for Eftas overvåkingsorgan ESA. Bakgrunnen er anbudsprosessen rundt driften av kystruten Bergen-Kirkenes de neste åtte årene. Ruten drives i dag av Hurtigruten ASA.

Ifølge klageren — hvis navn ikke er offentlig kjent - var anbudet utformet på en slik måte at det ikke ga potensielle konkurrenter en reell mulighet til å vinne hele eller deler av kontrakten.

ESA har bedt om - og fått - et svar fra norske myndigheter på omstendighetene rundt avtalen.

Overvåkingsorganet i Brussel er nå i ferd med å gå gjennom svaret og vurdere om de vil gå videre med saken, skriver Bergens Tidende.

Doblet prisen

Det var for en drøy måned siden at det ble klart at Hurtigruten ASA var eneste tilbyder i anbudsrunden som gir rett til å drifte kystruten de neste åtte årene.

Tilbudet som Hurtigruten ASA kom med, innebærer at de krever 750 millioner kroner årlig i statlige overføringer for å opprettholde dagens rutetilbud. Det er det dobbelte av hva selskapet har fått under den nåværende konsesjonsavtalen.

Selv om det kun var én tilbyder på Kystruten, er ingen avtale så langt undertegnet.

Vil forhandle med Hurtigruten

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mener anbudsprosessen har vært gjennomført på en ordentlig måte.

- Jeg mener at vi gikk grundig til verks da vi utformet anbudskriteriene, sier Meltveit Kleppa til bt.no.

Hun viser også til at fristen for innlevering av anbudet ved to anledninger ble utsatt etter ønske fra konkurrenten Veolia.

Samferdselsministeren understreker at en endelig avtale ennå ikke er underskrevet med Hurtigruten ASA.

— Det vil nå bli forhandlinger med dem. Det skyldes blant annet at beløpet som Hurtigruten ASA har krevd ligger betydelig høyere enn dagens avtale, sier Meltveit Kleppa, som diskuterte saken med ESA da hun nylig var i Brussel.

Den kraftige prisøkningen fra forrige periode kan føre til at en eventuell avtale først må legges frem for Stortinget.

Veolia våget ikke satse

I sitt svar til ESA skriver samferdselsdepartementet at det også for dem er svært viktig å sette anbudskriteriene slik at det legges opp til en rettferdig konkurranse med flere aktører.

Økt konkurranse vil bety lavere kostnader for staten, som kjøper tjenesten av den private tilbyderen.

Departementet understreker samtidig at både værforhold og egenskaper ved de 34 havnene langs ruten stiller spesielle krav til fartøyene som kan anvendes.

For å lokke flere aktører med i anbudsprosessen, valgte departementet å inkludere tre ulike avgangsalternativer i anbudsprosessen. Men dette førte altså heller ikke til at flere enn Hurtigruten valgte å levere inn anbud.

Administrerende direktør Kjetil Førsvoll i konkurrenten Veolia forklarte til DN for en måned siden hvorfor de ikke fremmet noe tilbud:

— Vi har jobbet dag og natt, men det ble for stor risiko for oss. Vi ville hatt vondt i magen i 2,5 år dersom vi hadde lagt inn et tilbud, det var for mange usikkerhetsmomenter, sa Førsvoll til DN.

Granskes fra før

Det er ikke første gang at Hurtigruten er havnet i ESAs søkelys.

Tidligere i år bestemte Eftas overvåkingsorgan seg for å granske en mulig ulovlig statsstøtte til driftsselskapet Hurtigruten ASA.

Avtalen ble inngått i 2008 - da Hurtigruten var i økonomisk brottsjø - og medførte at staten utbetalte 181 millioner kroner i ekstrabevilgning til selskapet. ESA vurderer om denne støtten utgjør konkurransevridende, statlige subsidier, men har ennå ikke fattet noe vedtak i saken.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Lufttransport: Føler seg lurt

 2. NORGE

  ESA godkjenner statlig milliardstøtte til Hurtigruten

 3. KOMMENTAR

  Prosessen frem mot Go-Ahead virker stadig mer rotete

 4. POLITIKK

  Samferdselsministeren: Opposisjonen bruker anbudssaken for å ramme jernbanereformen

 5. POLITIKK

  Finn én feil på dette bildet. Dette vil Ap og SV gjøre for å løse problemet.

 6. A-MAGASINET

  Daniel Skjeldam har snudd Hurtigruten fra tapssluk til milliardoverskudd