PST har fått 1000 tips etter 22. juli

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har fått inn over 1000 tips på personer som har ytret seg mistenkelig på nett, eller opptrådt mistenkelig, etter 22. juli-angrepene.

PST sjekker ut flere konkrete personer de har fått tips om i etterkant av terrorangrepene mot Regjeringskvartalet og skytingen på Utøya 22.juli.

Det sa avdelingsdirektør Jon Fitje i PST på Nasjonal sikkerhetsmyndightets (NSM) Sikkerhetskonferanse onsdag morgen.

— Vi trodde at det i etterkant av angrepene ville komme inn trusler. Det har det kommet ganske mange av.

Jon Fitje sier det har kommet inn flere trusler i etterkant av 22.juli.

— Vi har fått over 1000 tips, som vi nå går gjennom. Det går på bekymringsmeldinger over personer som har ytret seg på nettet, eller personer som i handling har opptrått mistenkelig, sa Fitje.PST frykter nå en kobling mellom anti-islamske miljøer og radikale anti-islamister.

— Vi ser en potensiell fare for at vi kan få en situasjon der personer med fokus på vold, går inn i det antiislamske miljøet, sa Fitje.

Går gjennom Breiviks kontakter

PST og Oslo politidistrikt anser det som mest sannsynlig at Anders Behring Breivik opererte alene i forberedelsene og utførelsen av angrepene der 77 personer ble drept i Oslo og på Utøya.

Men PST går også gjennom handlingene til "et antall personer" som har hatt kontakt med Behring Breivik.

— Vi jobber med konkret oppfølging av et visst antall personer som vi prøver å avklare har hatt kontakt med Breivik eller på egen måte kan ha planer om aksjoner, sier Fitje.

Mens de fleste avvergede terrorangrepene er planlagt av nettverk, er det langt vanskeligere å avsløre angrep fra såkalte soloterrorister.

- Mer fokus på ideologi

For å skaffe seg oversikt over mulige trusler fra det anti-islamske miljøet, får diskusjonsfora på internett oppmerksomhet fra politiet. Behring Breivik var aktiv på flere diskusjonsfora på internett, og omtaler bruken av slike fora i sitt manifest.

Denne type radikalisme skiller seg fra ekstreme islamistiske grupper, sa Fitje.

— De anti-islamske miljøene er mindre synlige og har mindre fokus på vold, og mer fokus på ideologi og politikk. De er ofte anonyme.

— Men det har også et større rekruteringspotensiale. Det er lettere å bli med virtuelt. Her har man alle avskygninger fra legitime ytringer, til ytringer som i sterk grad på sympatiserer med Behring Breivik. Om man ikke oppfordrer til vold, så oppfordrer man om at noe må gjøres, sier Fitje.