Saken mot Laila Anita Bertheussen er oversendt Riksadvokaten

Riksadvokaten skal nå ta stilling til hvorvidt samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara skal tiltales eller ikke.

Laila Anita Bertheussen er blant annet siktet for å ha tent på parets bil natt til 10. mars for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått uten at den er det.

– Jeg kan bekrefte at forslag om påtaleavgjørelse er oversendt til Riksadvokaten, sier statsadvokat Marit Formo til Aftenposten.

Det nasjonale statsadvokatembetets innstilling ble oversendt tirsdag ettermiddag.

Formo ønsker ikke å kommentere innholdet i forslaget til påtaleavgjørelse, men et slikt forslag betyr i praksis enten tiltale eller en henleggelse.

– Det er et internt dokument inntil saken er avgjort, sier Formo.

Etter at Riksadvokaten har vurdert saken, sendes den tilbake til Det nasjonale statsadvokatembetet.

– Vi kan tidligst etter nyttår si noe om hvor lang tid det vil ta før saken sendes til Det nasjonale statsadvokatembetet, sier førstestatsadvokat Kjerstin Kvande hos Riksadvokaten til NTB.

Statsadvokat Marit Formo bekrefter at saken er sendt til Riksadvokaten.

Siktet for å tenne på egen bil

14. mars i år ble Bertheussen pågrepet og mistenkt for å ha tent på familiens bil, som sto parkert utenfor familiens bolig i Oslo.

Hun ble da siktet etter straffelovens § 255 b for å ha foretatt seg noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått uten at den er det.

54-åringen er i dag siktet for flere forhold. Hun erkjenner ikke straffskyld.

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har etterforsket saken. Etter det Aftenposten kjenner til, har PST innstilt på at det skal tas ut tiltale mot Bertheussen.

Politiet frakter ut datamaskiner og printere fra boligen Tor Mikkel Wara og Laila Anita Bertheussen.

23. september ble det kjent at PST hadde sendt saken til Det nasjonale statsadvokatembetet med innstilling i påtalespørsmålet. Men en drøy måned senere ble PST bedt om å gjennomføre nye undersøkelser i saken.

– PST sendte over de siste dokumentene denne uken, sier statsadvokat Formo.

– Håper på punktum

Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, har tidligere uttalt at saken mot hans klient er bygd på indisier og at han regner med at den blir henlagt.

– I motsetning til hva som skjedde da PST sendte saken til statsadvokaten, har vi ikke gjennom mediene hørt noe om hva innstillingen går ut på denne gang. Det er derfor vanskelig å kommentere på annen måte enn at min klient er glad for at saken nå ser ut til å få en avgjørelse, og hun håper dette blir et punktum for beskyldningene mot henne, sier Elden til TV 2.

Sakene mot Bertheussen inkluderer branntilløp i søppelkassen på utsiden av familiens bolig i januar, funn av en mistenkelig gjenstand bundet fast i bilen utenfor huset i februar og funn av et truende brev i mars.

I tillegg ble det i desember i fjor tegnet et hakekors og skrevet ordet «rasisit» på huset og bilen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara.