Kutter i lokale fødetilbud

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) vil redusere fødetilbudet og ha jordmorstyrte fødestuer ved sykehusene i Odda og Nordfjord.

- Vi har lyttet grundig til forskjellige faglige råd for å skape et bedre fødetilbud, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen til Aftenposten.no.

Les også:

— Vi har lyttet grundig til forskjellige faglige råd for å skape et bedre fødetilbud . Det er ikke snakk om at det blir et dårligere fødetilbud, det blir et bedre fødetilbud med bedre kvalitet, sier Strøm-Erichsen til Aftenposten.no.

Etter regjeringskonferansen torsdag kveld ble det klart at regjeringen vil redusere fødetilbudet og ha flere jordmorstyrte fødestuer.

Ordningen med forsterkede fødestuer blir avviklet. Det innebærer at gynekologstillinger fjernes ved fødestuene. I Helse Vest berører dette Odda og Lærdal. I tillegg blir fødeavdelingen i Nordfjord borte. Den blir slått sammen med fødeavdelingen i Volda neste år.

I Helse Nord er det klart at fødestuen i Lofoten blir omgjort fra forsterket fødestue til jordmorstyrt fødestue.

- Det er ikke snakk om at det blir et dårligere fødetilbud, det blir et bedre fødetilbud med bedre kvalitet, sier Strøm-Erichsen til Aftenposten.no. FOTO: SCANPIX

— Tilbudet ivaretas

Strøm-Erichsen mener tilbudet ivaretas ved opprettelse av jordmorstyrte fødestuer i Odda og Nordfjord. I Lærdal kan fødetilbudet forsvinne hvis det ikke er mulig å rekruttere nok jordmødre i samarbeid med kommunene.

— Det er ikke nødvendigvis slik at det er trygghet i en fødeavdeling hvis det ikke er faste ansatte ansatte og en fast stab i bemanningen. Det er faglige vurderinger gjort av Helsedirektoratet og Helsetilsynet som ligger til grunn, og direktoratet har en tydelig anbefaling om at ordningen med forsterkede fødestuer blir omgjort, sier ministeren.

- Hvilke konsekvenser får disse kuttene i fødetilbudet for fødende kvinner som har hehov for akutt keisersnitt?

— Her er det veldig viktig at jordmødrene på de jordmorstyrte fødestuene er flinke til å selektere fødende kvinner. De må være grundige og velge vekk alle som må ha keisersnitt. I Nordfjordeid er det ett keisersnitt annenhver uke, og da er det ikke lett å skape et godt fagmiljø på dette. I tillegg vil man i Nordfjord få en vei som gjør avstanden kortere i store deler av regionen, sier Strøm-Erichsen til Aftenposten.no.

- Men når det er snakk om akutt keisersnitt kan det haste svært med å få hjelp?

— Noen ganger kan det skje. Men dette er noe man har god erfaring med. Vi har et tilbud og et helt apparat med gode ambulanser, luftambulanser og fly, sier Strøm-Erichsen.

- Dette er en tung politisk dag for oss, sier Senterpartiets Kjersti Toppe, nestleder i Helse- og omsorgskomiteen. FOTO:JAN TOMAS ESPEDAL

Hard kamp i regjeringen

Løsningen på sykehusstriden skulle opprinnelig være klar ved nyttår. Men tøffe forhandlinger mellom regjeringspartiene har ført til at konklusjonen har latt vente på seg.

Senterpartiets Kjersti Toppe, som er nestleder i Helse— og omsorgskomiteen, er ikke like fornøyd som helseministeren med endringene som nå skjer i fødetilbud på Vestlandet.

— Dette er en vanskelig sak for regjeringspartiene. Sp har kjempet en hard kamp i regjeringen mot at fødetilbud ved lokalsykehus skal kuttes. Dette er en tung politisk dag for oss. Regjeringspartiene har hatt ulike tilnærminger og utgangspunkt. Vi i Sp mener at man kan styrke kvaliteten og kompetansen i fødetilbudene på andre måter, uten å legge ned fødeavdelinger, sier Kjersti Toppe til Aftenposten.no.

— Det er spesielt det som skjer med fødetilbudet i Nordfjordeid som smerter oss mest. Det er en fødeavdeling i dag, tilføyer hun.

- Hva vil disse kuttene i fødetilbud føre til, slik Sp der det?

— De vil føre til at flere kvinner i distriktene får lengre reisevei til et fødetilbud, der vi har lovet det motsatte politisk. Men forhåpentligvis vil dette også kunne føre til økt kvalitet i tilbudet, selv om vi mener det er andre måter man kunne gjort det på, sier Toppe.

Beholder akuttfunksjoner

For Senterpartiet er det imidlertid en fattig trøst at sykehusene som blir rammet av kuttene i fødetilbudet blir tilført andre sykehusfunksjoner, noe Sp har stått hardt på.

Både i Eid og i Lærdal vil indremedisinske akuttfunksjoner bli videreført, blant annet med døgnberedskap på laboratorietjenester og røntgen.

I Lærdal vil dessuten ortopediavdelingen bli videreført, blant annet fordi avdelingen mottar pasienter også fra andre steder i landet.

I Nordfjord vil Strøm-Erichsen satse på rus og psykiatri. Rusposten som har stått tom i tre år skal settes i drift. Regjeringen vil også bruke 25 millioner kroner over tre år i et lokalsykehusprosjekt.

— Vi vil legge et lokalsykehusprosjekt til sykehuset på Nordfjord der vi blant annet skal se hvordan vi kan utvikle lokalsykehusene, også i forhold til akuttfunksjoner, sier helse- og omsorgsministeren til NTB.