Norge

Dobbelt så dyrt å gjøre små ligningsfeil

For de aller fleste av oss er den årlige jobben med selvangivelsen blitt mye enklere, men straffen for å gjøre feil er blitt mye strengere.

Svein Kristensen varsler om strengere straffer for små feil i selvangivelsen. FOTO: MONICA STRØMDAHL
  • Monica Strømdahl
    Fotograf
Skattedirektør Svein Kristensen og hans etat er klar for å motta selvangivelsen fra 2,8 millioner skatteytere, selv om nettløsningen slurte litt i starten i år.
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Stil spørsmål om selvangivelsen i nettprat. Skattedirektoratets eksperter svarer mandag klokken 12 til 14.

Hele 64 prosent av de personlige lønnsmottagerne og pensjonistene leverte ikke selvangivelsen sin i fjor. De benyttet seg av muligheten for leveringsfritak. De godtok stilltiende at tallene i den selvangivelsen om skatteetaten hadde satt opp i selvangivelsen deres, var de korrekte.

Levering av selvangivelsen er blitt enklere med mulighet for nettlevering. Men samtidig er riset bak speilet blitt større. Oppgir du feil opplysninger, eller «hvis skatt er unndratt eller kunne ha blitt unndratt», som det står på stattetaten.no, må du betale såkalt tilleggsskatt.

Tidligere var det to satser for tilleggsskatt, 15 og 30 prosent av den skatt som er eller kunne vært unndratt. Nå er den lave satsen borte.

— Jo, det er en innskjerping, konstaterer skattedirektør Svein Kristensen.

— Muligheten for leveringsfritak fritar ikke skatteyteren for ansvar. Du står fortsatt ansvarlig for din selvangivelse, sier han.

Mange klager

Hele 89000 klager på ligningen ble behandlet i fjor, 69600 av klagene gjaldt siste års ligning, resten gjaldt tidligere skatteår. Skattekontorene har krav på seg til å behandle 70 prosent av klagene innen fristen.

De aller fleste som klager får medhold. I fjor fikk hele 75,6 prosent fullt medhold i klagen, 11,5 prosent fikk delvis medhold, mens 12,9 prosent fikk avslag.

— Når mer enn fire av fem klagere får helt eller delvis medhold, kan det se ut som om skattekontorene foretar altfor mange åpenbare feilvurderinger under førstegangsbehandlingen av selvangivelsene?

— Vi er ikke fornøyd med disse tallene. Målet vårt er klart: vi skal gjøre riktigere vedtak første gang. Vi er nå i ferd med å analysere det høye antallet klager, og vil komme tilbake til tiltak som skal få klageantallet ned, sier skattedirektør Kristensen.

Nye opplysninger

Han forklarer at det er mange årsaker til at folk klager på skatten. Hovedårsaken til at så mange får medhold er at nye opplysninger legges frem under klagebehandlingen. Saken blir bedre belyst, og da blir også resultatet riktigere.

En gjenganger i klagebunken er også personlige skatteytere som er næringsdrivende på en eller annen måte.

— Når næringsdrivende ikke leverer eller ikke gir opplysninger om næringsinntekt, fastsettes ligningen ved skjønn. Da ser vi blant annet på tidligere års ligninger. Det forekommer feil her, oftest på grunn av manglende opplysninger, konstaterer skattedirektøren.

— Både skatteetaten og skattebetalerne gjør altså svært mange feil. Er det for vanskelig å fylle ut selvangivelsen riktig?

— Nei, sier skattedirektøren.

— Du får jo et forhåndsutfylt selvangivelsesutkastet fra oss. Vi har allerede skrevet inn de aller fleste opplysningene du skal ha med. Men det er fortsatt du som har ansvaret for å sjekke at opplysningene som vi har fått fra arbeidsgivere, banker, forsikringsselskaper og andre, er korrekte.

Lure råd

Utfyllingen av selvangivelsen er blitt mye enklere de siste årene. Men fortsatt skaper fradragene trøbbel. Hver april, mens innleveringsfristen den 30. nærmer seg, finner du mange gode råd om fradrag i mediene.

— «Ta en sjanse, før det opp», er ofte rådet vi ser. Dermed blir noen kanskje forledet til å tro at det er mer å hente, enn det faktisk er grunnlag for, sier Kristiansen.

— Skatteetaten har fått kritikk for å ha brukt altfor lang tid på behandlingen av klagesaker, samtidig som dere setter korte friste for skattebetalerne?

— De aller fleste klagesakene behandles raskt. Vi har krav på oss å behandle 70 prosent av klagene inne 6 uker. Samtidig vet vi at fremdriften i enkelte saker har vært altfor dårlig. Dette gjelder særlig de vanskelige sakene som skal til behandling i klagenemndene.

Kristensen legger til at dette har en motsats; Skattytere eller deres advokater og revisorer får mer tid til deres behandling om de ber om det.

Skattedirektør Svein Kristensen styrer et digert apparat. I tillegg til å styre det største juridiske miljøet i landet med 900 jurister, har han også mer enn 800 økonomer og revisorer til rådighet. Og de gjør stort sett en god jobb, skal en tro undersøkelser.

I innbyggerundersøkelsen som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) la frem før jul kom Skatteetaten godt ut, sammenlignet med mange av de andre offentlige virksomhetene. Sammen med Lånekassen har Skatteetaten en av mest publikumsvennlige nettløsningene, ifølge undersøkelsen.

— Etatens egne brukerundersøkelser viser at rundt to tredjedeler er fornøyd, forteller skattedirektøren.

Les også

  1. Skatten tilgjengelig for alle

  2. Vi får igjen 26 milliarder på skatten