Norge

Spesialenheten skal etterforske politiet i forbindelse med lekkasjer i terrorsaken

Spesialenheten for politisaker bekrefter overfor Ap.no at den starter etterforskning av politiet i forbindelse med lekkasjer i terrorsaken.

 • Wenche Fuglehaug

I snart en måned har Spesialenheten undersøk hvordan flereav politiets dokumenter i saken er blitt lekket til mediene. Nå beordresetterforskning.

-Forundersøkelsene har vist at det er rimelig grunn til åiverksette etterforskning, sier advokatJørn Mejdell Jakobsen.

Etterforskningen skal avdekke om det er begått noestraffbart fra politiets side, eller ikke.

Han er på verv fraSpesialenheten noe som betyr at han er tilknyttet Spesialenheten og kan blianmodet om å lede etterforskningen av enkeltsaker.’

Det var bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen som ibegynnelsen av februar fikk en e-postfra en VG-journalist der det kom frem at avisen satt på billedmateriale somingen bistandsadvokater hadde fått utlevert. Hun og de to andre koordinerendebistandsadvokatene Siv Hallgren og Frode Elgesem ba om en redegjørelse fraRiksadvokaten, statsadvokatene og Oslo-politiet. Det førte til at Spesialenheten forpolitisaker tok fatt på undersøkelser.

-Vi skal i hovedvekt legge vekt på etterforskningen av despørsmålene bistandsadvokatene har stilt, altså billedmaterialet som de hevdermå være lekket fra politiet selv eller forsvarere. Så vil etterforskningen viseom andre og eventuelle straffbare lekkasjer er begått. Det er selvfølgeligingen konklusjon i spørsmålene. Etterforskningen starter i dag, sier Jørn MejdellJakobsen.

Det er fra ulikt hold også rettet spørsmål om politiet lekketinformasjon i forkant av rekonstruksjonen på Utøya.

-Vi tar avgjørelsen fra Spesialenheten til etterretning, ogvi synes det er bra at det iverksettes etterforskning for å avklare hvorvidtdet har skjedd lekkasjer, sier Anstein Gjengedal, politimester i Oslo.

Tidligere denne uken bestemte Oslo tingrett at SigurdKlomsæt skal fjernes som bistandsadvokat i terrorsaken på grunn av lekkasjer. Avgjørelsen er anket.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Statsadvokaten i New York går av etter anklager om fysiske overgrep

 2. NORGE

  Stoltenberg: - Noe av det vi ser er skremmende

 3. NORGE

  – Det var våre verdier som vant

 4. NORGE

  Knut Olav Åmås' favoritter

 5. NORGE

  18-åring omkom i MC-ulykke på Romerike

 6. NORGE

  Mann kritisk skadet etter knivstikkingen på Oslo S mandag