Norge

Budsjettavtalen får klima-refs

Marius Holm, leder i ZERO, sier han hadde forventet mer klimaavgifter i statsbudsjettet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Natur og Ungdom, ZERO og Naturvernforbundet er alle skuffet over at klima ikke er mer prioritert i statsbudsjettet. Særlig skuffet er de over KrFs løftebrudd.

  • og NTB

– Dette budsjettforliket leverer ikke på KrFs løfter om å prioritere klima, godt illustrert ved at det ikke engang er en egen overskrift i forliket, sier ZERO-leder Marius Holm i en pressemelding.

Tirsdag ble regjeringspartiene og KrF enig om en budsjettavtale. Foruten økt barnetrygd og økt minstepensjon for enslige alderspensjonister, er det satt av rundt 200 millioner kroner til ulike miljøtiltak. Blant annet styrkes Enova med 100 millioner kroner, og klimatiltak i kommunene øker med 50 millioner kroner.

Holm sier støtten til Enova og Klimasats er bra, men han er likevel ikke fornøyd. Han forventet tydelige forbedringer i avgifter på bilsalg, økte CO₂-avgifter og støtte til utslippsfri industri og fornybar energi i utviklingsland.

Les også

Equinor pålegger seg selv «CO₂-avgift» – skal betale millioner for å bevare regnskog

– Abdiserer fullstendig

Natur og Ungdom mener budsjettet til regjeringen og KrF ikke kan kalles grønt før det gis mindre penger til olje og gass og mer penger til grønn omstilling. Organisasjonen viser til at det er bevilget 100 millioner kroner til oljeleting i Barentshavet.

– Miljøsatsingen i denne budsjettavtalen er bare smårusk. Når vi har stø kurs mot klimakrise holder det ikke å flytte småsummer, hele kursen må legges om, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom i en pressemelding.

Eiterjord mener regjeringen og KrF «abdiserer fullstendig i miljøpolitikken» med dette statsbudsjettet, hvor det «nesten ikke er et eneste klimakutt», og viser til den siste rapporten fra FNs klimapanel som sier utslippene i verden må kuttes minst 45 prosent innen 2030.

Les også

Hva kan en 9000 år gammel trestokk bevart i et tjern på snaufjellet fortelle oss om fortidens klima?

Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet sier hun savner de 60 millionene til skogvern i statsbudsjettet som KrF hadde med i sitt alternative statsbudsjett. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Klimaskatter

I sitt alternative budsjett gikk KrF inn for 60 millioner ekstra til skogvern. Naturvernforbundet sier de ikke ser noen av disse pengene i budsjettet og mener det er altfor svakt å kun innvilge 10 millioner kroner til økologisk grunnkart. De er for øvrig fornøyd med at noen prosjekter har fått penger, som Enova og Klimasats.

– Men her er det ingen signaler om omlegging av skatteregimet for oljenæringen, ingen påplussing på sykkelveier og ingen økte klimaavgifter. Dette er altfor svakt, sier leder Silje Ask Lundberg.

Les også

Verdenssamfunnet reddet ozonlaget for 30 år siden. Nå stikker Kina kjepper i hjulene.

SV og Rødt skuffet

Også SV og Rødt er skuffet over at det ikke er mer klimasatsing i statsbudsjettet.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier det er svært skuffende at KrF ikke har fått gjennomslag for langt sterkere satsing på kampen mot klimaendringene. Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at regjeringspartiene har gitt KrF noen seire.

– Men jevnt over er dette stø kurs i en tid hvor forskjellene øker, utryggheten i arbeidslivet øker og det haster å kutte klimagassutslipp. Problemet er at når du er på vei i retning av et stup, er det ikke stø kurs som trengs, sier Moxnes.

Les mer om

  1. Statsbudsjettet
  2. Natur og Ungdom
  3. Klima
  4. Natur
  5. Naturvernforbundet
  6. Miljøpolitikk