Norge

Kutter tre av fire avganger på Sørlandsbanen

Store mengder gods som i dag går på jernbane skal over på vei når Cargo Net reduserer tilbudet i Kristiansand.

Fra 10. desember reduserer Cargo Net drastisk i tilbudet fra Sørlandsbanen. De må også si opp en ansatt.
  • Kjetil Reite

KRISTIANSAND: I dag er det fire godstog som stanser på terminalen på Langemyr, fem dager i uken. Fra 10. desember blir antall stopp redusert til ett pr. døgn.

– Dette betyr en ren overføring av gods fra jernbane til vei. Og det er i en tid da alle signaler er at man skal få mer gods over på jernbane, sier fylkesvaraordfører Tore Askildsen (KrF) som også leder Jernbaneplattform Agder.

Han mener dagens regjering er for ensidig opptatt av vei.

– Det er mye bra i veisatsingen, men det blir gjort for lite på jernbane, sier han.

  • Les også: Jernbanen taper fortsatt i kampen om godstransport

Flere tusen

Svak økonomi og hard konkurranse fra vei er årsaken til at Cargo Net må kutte. Cargo Net er eid av NSB og er den største aktøren innen gods på bane i Norge.

Ifølge administrerende direktør Erik Røhne tilsvarer kuttene i Kristiansand flere tusen flere trailere på veiene. Hvis man tar utgangspunkt i dagens trafikk, blir det 5000 flere lastebiler på veiene i året hvis alt godset går over fra bane til vei.

Cargo Net må også kutte i antall ansatte på Langemyr.

– Heldigvis klarer vi nedtrekket hovedsakelig gjennom naturlig avgang, men vi må dessverre si opp en ansatt, sier Røhne.

Ut på veien

Tore Askildsen mener man nå ser følgene av en politikk som ikke har fungert.

– Dette er vogntog som nå skal rett ut på veien og inn på Gartnerløkka. Det er det som blir konsekvensen av dette, sier han.

Til nå har systemet vært slik at godsselskapene som bruker jernbanen må betale en kjøreveiavgift, som er en slags veiavgift på jernbane.

– Om det ikke er den eneste årsaken til reduksjon i tilbudet, så er det i hvert fall en utløsende faktor for mange selskaper. Hvis vi skal få til en overgang fra vei til bane, så må vi fjerne denne avgiften. Men regjeringen legger i stedet opp til å øke den, sier Askildsen.

– De må vel betale for bruk av infrastruktur som alle andre?

– Ja, men dette kan ikke sammenlignes med for eksempel veiavgiften. For vi ønsker jo mer gods på bane, og da kan vi ikke øke avgiften, sier Askildsen.

EU jobber med en bedre jernbaneforbindelse over Jylland. Da kan mer gods komme med jernbane og båt til Kristiansand.

Vurderer støtte

Denne uken ble det klart at regjeringen vurderer en støtteordning for å få mer gods over fra vei til jernbane. Statssekretær Anders B. Werp bekreftet overfor NRK at det i så fall er snakk om en midlertidig ordning frem til man er ferdige med tiltak som skal styrke gods på bane.

– Er det et godt nok tiltak?

– Det er i alle fall et skritt i rett retning. Til nå har alt gått motsatt vei. Men det virker bare som en nødhjelp som kommer altfor sent. Det trengs virkelig tiltak som kan snu utviklingen i den retningen regjeringen sier de ønsker, sier Askildsen.

Han mener at man også må få fortgang i arbeidet med å få til jernbane i havnen. Slik at gods som kommer på tog over Jylland kan fraktes videre på godstog fra Kristiansand havn.

– EU-kommisjonen har innstilt på å gi midler til jernbane på Jylland, og spørsmålet er om Norge skal være med eller fortsette med en jernbane som henger en generasjon etter store deler av Europa.

Utfordrende

Leder av samferdselsutvalget i Vest-Agder fylkeskommune, Christian Eikeland (Frp), mener problemene for jernbanen ikke nødvendigvis lar seg løse med en tilskuddsordning.

– Det kan være positivt med et tilskudd, men det er en utfordring å få gods over på bane, siden bedriften ofte ikke ligger like ved jernbanen. Da må man kjøre godset til terminalen og laste det over på jernbane. Det er fordyrende, og vi må ha respekt for at mange bedrifter velger vei for å få varene raskt frem.

Les mer om

  1. Tog
  2. Jernbane
  3. Tore Askildsen
  4. Anders B. Werp
  5. Trafikk
  6. Vy