Jensen: – Ingen planer om å si opp hytteavtale

Finansminister Siv Jensen (Frp) mener hytteavtalen med milliardær Johan H. Andresen tilsvarer gjengs leie, og har ingen planer om å si opp leieforholdet.

I et svar på skriftlige spørsmål fra Rødt-leder Bjørnar Moxnes, understreker finansminister Siv Jensen (Frp) igjen at hytteavtalen med milliardæren Johan H. Andresen ikke kan anses som en gave, tjeneste eller annen form for ytelse.

Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes har krevd svar om hva finansministeren konkret har gjort for å kunne slå fast at prisen for leie av hytta tilsvarte markedsmessige vilkår. Han ville også ha svar på hvorvidt Jensen har vurdert å si opp leieforholdet for å få ro i saken.

– Jeg har vært opptatt av å opptre ryddig og korrekt, og jeg har hele tiden ansett dette som en ordinær, privat leieavtale inngått på markedsmessige vilkår. Jeg har ikke tenkt å si opp leieforholdet, svarer Jensen.

Som svar på hva hun gjorde for å forsikre seg om at hytteavtalen tilsvarte markedspris, viser statsråden til at hun var på befaring ved hytta både i januar og mars i fjor før hun i april tok en avgjørelse og signerte kontrakten om leie.

– Basert på min kjennskap til markedet for leie av hytte på åremål med sammenlignbar beliggenhet og standard, var min vurdering at den tilbudte leien tilsvarer gjengs leie, når en også tar hensyn til den enkle standarden hytta har, og forpliktelser jeg påtok meg i leieforholdet, skriver finansministeren.

– Jeg så derfor ikke behov for nærmere undersøkelser om dette, skriver Jensen videre.

Hun skriver også at Andresen tidligere har fått avslag fra potensielle leietagere, samt at han også har lånt bort hytta gratis.

– Også utleier la stor vekt på at en leieavtale skulle inngås på markedsmessige vilkår og gjennomførte derfor egne vurderinger av hva som er gjengs leie for tilsvarende leieforhold, før tilbudet ble gitt meg, skriver Jensen.