Fylkesmannen: Helsetilsynet vil vurdere lovbrudd ved behandling av 13-åring som døde

Assisterende fylkeslege, Petra Turet Olsen sier at saken er at en slik karakter at de ønsker at Statens Helsetilsyn skal vurdere den.

Den 13 år gamle jenta døde på en hytte på Beitostølen nyttårsaften. Statens Helsetilstyn skal vurdere om det er begått lovbrudd i saken fra helsepers

Statens helsetilsyn skal nå vurdere eventuelle reaksjoner mot en eller flere av de involverte helseinstansene.

Assisterende fylkeslege Petra Turet Olsen sier til Aftenposten at saken er av en slik karakter at de ikke kan avslutte den.

-Vi ønsker derfor at Statens Helsetilsyn vurderer saken, og det er opp til dem å vurdere om det er begått et eller flere lovbrudd, sier Olsen.

  • Det er kun Helsetilsynet som kan gi advarsel, foretaksstraff eller frata leger rett til å arbeide som lege. Fylkesmannen og fylkeslegen kan ikke gi slike reaksjoner.
  • Når Fylkesmannen velger å oversende en sak til Helsetilsynet, er det fordi man ikke kan utelukke at det er begått lovbrudd. Og i motsatt fall: Om Fylkeslegen tror at det ikke er grunn til lovbrudd, sender de den ikke videre til Helsetilsynet.
    Det er innhentet dokumentasjon fra Bærum kommune, Drammen sykehus, Diakonhjemmet, Oslo Universitetssjukehus og to fastleger.

-Hvorfor gjør dere det? Betyr det at dere tror både sykehus og fastleger har brutt loven?

— Denne saken er av såpass alvorlig karakter at vi ber Helsetilsynet se på den. At vi sender hele saken er vanlig praksis.

-Går bekymringen på at 13-åringen ikke fikk god nok helsehjelp?

-Jeg kan ikke gå i detalj på grunnen til at vi sender over.

Vurderer reaksjoner

De har sendt inn journaler og rapporter om behandlingen av 13-åringen, som led av en spiseforstyrrelse, står det i pressemeldingen fra Fylkesmannens helseavdeling.

«Fylkeslegen oversender saken til Statens helsetilsyn for vurdering av administrativ reaksjon etter helsepersonelloven.

En eventuell administrativ reaksjon kan gjelde en eller flere av de aktuelle helseinstansene.

De involverte virksomheter og fastleger er informert om oversendelsen i separate brev.»

Jenta ble funnet død nyttårsaften.

Moren siktet

Moren til jenta er siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge. I etterkant av dødsfallet er det blitt kjent moren ved flere anledninger slo mobbealarm til både skole og fylkesmann.

Morens advokat, Aasmund O. Sandland har ikke lest rapporten.

-Men det er ikke overraskende på bakgrunn av all kontakt mor har hatt opp mot et ikke-fungerende helseapparat, sier morens advokat til Aftenposten.

Etterforskning ikke avsluttet mot skolene

Fylkesmannen skriver at rapporten etter tilsynet med skolene i Bærum der 13-åringen var elev, ventes å være ferdig i midten av april.

Aftenposten kommer tilbake med mer.