Norge

Vil gi norsk fjelltopp i jubileumsgave til Finland

Går det slik ordfører Geir Leiros vil kan Finland få en jubileumsgave fra Norge naboene på finsk side aldri vil glemme.

En varde markerer i dag Finlands høyeste punkt, Halti, 1324 moh. Nå vil ordføreren i Kåfjord gi nærmeste fjelltopp til Finland i gave. –En glitrende ide sier reiselivs-professor Arvid Viken som har vandret i grenseområdene.
  • Reidun Samuelsen
  • Ole Magnus Rapp
En varde markerer i dag Finlands høyeste punkt, Halti, 1324 moh. Nå vil ordføreren i Kåfjord gi nærmeste fjelltopp til Finland i gave. –En glitrende ide sier reiselivs-professor Arvid Viken som har vandret i grenseområdene.

Finlands høyeste punkt er beskjedent plassert nede i siden av et norsk høydedrag der alle toppene ligger på norsk side.

Hvorfor grensen gikk her, og ikke ved fjelltoppene, er det i dag ingen som har noen god forklaring på.

Ordføreren i Kåfjord i Troms har nå tatt kontakt med statsminister Erna Solberg med spørsmål om grensen kan flyttes litt, slik at toppen Haldditcohkka, 1331 meter over havet, blir finsk.

— Det koster oss så lite

— Det koster oss så lite. Ingenting, faktisk, men for finnene tror jeg dette vil være viktig, sier Kåfjord–ordføreren til Nordlys. Han har engasjert seg i saken etter at tidligere sjefingeniør i Statens kartverk Bjørn Geirr Harsson i fjor lanserte ideen om en jubileumsgave av de sjeldne.

  1. desember neste år feirer Finland 100 år som uavhengig nasjon. Som god nabo bør Norge ha en gave som jubilanten vil sette pris på, og her kommer ideen med fjelltoppen inn.

I dag er Finlands høyeste «fjell» Halti 1324 meter over havet. Her er bygd en varde, og dette er et populært mål for finske fjellvandrere. Fra finsk side er det en flere dagers tur gjennom skog, myr, enorme steinurer og ellers variert terreng.

Enklere adkomst

Fra norsk side er adkomsten enklere. Man kan kjøre en gammel anleggsvei opp Kåfjorddalen og stige ut på ca. 1000 meters høyde. Derfra er det steinrøys i det uendelige, til man runder den norske toppen Haldi og se nedover mot finske Halti der grensen mellom de to nasjonene går.

Her er stein og svært begrenset vegetasjon. Her er neppe reinbeiter av interesse, og på ingen måte dyrkbare arealer.

Ordfører Svein Leiros ser for seg at Regjeringen tar et initiativ til å flytte grensen bare noen få meter, slik at nærmeste fjelltopp blir inkludert i finsk side. Hverken Kåfjord eller nabokommunen Nordreisa vil ved dette miste noen av sine høyeste fjell.

  • Fikk du med deg denne? Mens Norge får ros for å ville gi bort land, får svenskene gjennomgå: Finnene provosert av «Finland är svensk»

Vinn-vinn situasjon

Kåfjord-ordføreren håper statsministeren tenner på ideen, og at en grensejustering kan bli realitet. Selv ser han en vinn-vinn situasjonen med den noe spesielle gaven.

— Dette er en god sak for Norge, akkurat som det er en veldig god sak for Kåfjord og Nord-Troms. Vi har i lang tid jobbet med å etablere Halti eller Haldi som et reisemål. De fleste som kommer er finner. Målet deres er naturligvis å oppsøke Finlands høyeste punkt. Å legge til rette slik at dette punktet blir en topp vil utvilsomt gjøre det ennå mer attraktivt å komme hit, sier han til Nordlys.

Det er opprettet en egen Facebook-sideom Harssons idé: «Halti som jubileumsgave». Til nå har over 12 000 vært inne og trykket "like" på siden.

- En glitrende presang

Arvid Viken er professor i statsvitenskap og reiselivsforsker ved Norges arktiske universitet. Han er også en aktiv fjellvandrer, og har besøkt fjellområdet som kan bli en norsk gave til Finland.

-Å gi en fjelltopp til Finlands 100 års jubileum er en god ide og en glitrende presang, sier han til Aftenposten. Viken poengterer at dette med å oppsøke et lands høyeste punkt stadig blir mer populært, og at en markert fjelltopp kanskje kan styrke det finske reiselivsproduktet.

— Uansett er det mange tusen finlendere som oppsøker landets høyeste punkt hvert år, og gaven vil nok bli satt pris på, sier professor Arvid Viken.

Ja takk!

Den finske avisen Hufvudstadsbladet har omtalt saken med tittelen«Norrman vill ge Finland ny fjelltopp».

Avisen har bedt det finske kartverket, Lantmäteriverket, vurdere tilbudet. Der får de til svar at det ikke er juridiske hindre for at Finland kan ta imot en bit av Norge, så lenge det er politisk enighet om saken.

Aldri skjedd før

— Etter det jeg kjenner til har det aldri før skjedd at et land gir fra seg areal, utenom gjennom krig. Norge kan her gå foran og vise hvordan to gode naboer kan leve sammen, sier forslagsstiller og tidligere sjefingeniør i Kartverket Bjørn Geirr Harsson.

— Det dreier seg om et areal på 0,01 kvadratkilometer. Så lite at det ikke gir utslag på Norges samlede flateinnhold, sier han.

Harsson har kun fått positiv respons etter at ideen ble lansert like før jul i fjor, og han er glad for at Kåfjord kommune fører ideen videre. Formannskapet var enstemmig, og rett før påske ble saken oversendt regjeringen.

Han ser ingen gode grunner til at Regjeringen skal si nei til denne gaven. Det eneste er Grunnlovens paragraf en, om at Norge er udelelig. Her mener Bjørn Geirr Harsson at det dreier seg om et ubetydelig areal, nærmest en grensejustering, som vil gi stor internasjonal goodwill til Norge.