Tatt for forskningsjuks - nå er Jon Sudbø ansatt som klinikkleder

For 10 år siden ble tannlege og lege Jon Sudbø tatt i omfattende forskningsjuks. Nå er han ansatt som klinikkleder ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst.

SPECIAL ARKIV -spee3a46.jpg

Universitetet i Oslo synes ansettelsen er så problematisk at de nå vurderer om de skal droppe å sende sine spesialiststudenter til kompetansesenteret.

Jon Sudbø (55) ble kjent i forbindelse med den såkalte Sudbø-saken i 2006, da han ble avslørt for forskningsfusk. Også internasjonalt ble jukset kjent.

Sudbø har i dag begrenset autorisasjon både som lege og tannlege. Begrensningen består i at han ikke kan drive med forskning.

Usikkert om de vil sende tannleger til Sudbø

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (Tkø) er et samarbeid mellom fylkeskommunene Hedmark, Oppland og Østfold og Oslo kommune, og skal blant annet bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten

Universitetet har ikke tidligere sendt spesialistkandidater, altså spesialister under utdanning, til TkØ, men meningen var at de skulle gjøre det til høsten. Nå har Universitetet i Oslo hatt kontakt med ledelsen ved TkØ, fordi det odontologiske fakultet finner det vanskelig å sende spesialistkandidater til en klinikkleder de ikke har tillit til.

Saken under utredning

Dekan Pål Barkvoll ved Det Odontologiske Fakultet, Universitetet i Oslo, er knapp i sin kommentar til saken.

— Det foregår for øyeblikket en utredning vedrørende dette i regi av Helsedirektoratet, sier dekan Pål Barkvoll.

- Hvorfor er Helsedirektoratet koblet inn i saken?

— Dette har for så vidt ikke noe med TkØ å gjøre. Helsedirektoratet utreder hvordan fremtidens spesialistutdanning skal foregå når det gjelder tannleger, hvor mye skal skje på de ulike kompetansesentrene og hvor mye som skal foregå på universitetsklinikkene.

- Har noen av spesialistkandidater hatt kontakt med Sudbø tidligere?

— Indirekte.

- Har noen av spesialistkandidatene vært utsatt for hans forskningsjuks?

— Det ønsker jeg ikke å kommentere av hensyn til personvernet,

- Hvordan stiller UiO seg til at spesialister som får opplæring ved TkØ nå vil ha Jon Sudbø som klinikksjef?

- Det finner vi meget problematisk. Jon Sudbø har som kjent vært involvert i forskningsjuks, svarer Barkvoll.

Les også

Må levere inn diplomet

Det er ikke Jon Sudbø, men annen person som skal lede forskningen ved senteret.

Men Barkvoll er ikke overbevist:

— Ansvar for journalopplysninger også det som eventuelt trekkes ut til forskning vil være Jon Sudbøs ansvar som klinikksjef. Klinisk forskning hvor behandling, diagnostikk eller utprøving foregår, betinger normalt at deler av teamet er helsepersonell. Sudbø er ansvarlig for klinikken. Da er det uklart for oss hvor grenselinjene går mellom klinikksjef og forskningsleder.

Han presiserer at det ikke er noen vendetta mot Jon Sudbø.

— Jeg har ingen motforestillinger ved at Sudbø arbeider som lege eller tannlege - men reagerer på at et offentlig finansiert kompetansesenter hvor pasientnær klinisk forskning er et av formålene ansetter en klinikksjef som har forbud mot å forske, noe Helsetilsynet har bestemt.

Les også

Når forskerne jukser

Forskning.no omtalte saken like før helgen. De skriver at etter at det ble klart at TkØ hadde ansatt Sudbø som klinikksjef sendte kompetansesenteret en e-post til både Folkehelseinstituttet og (Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM).) hvor de «understreker at han (Sudbø, red.anm.) «på ingen måte eller på noe tidspunkt skal involveres i TkØs forskning, hverken i søknadsprosesser, datainnsamling, utøvelse av forskning eller andre forhold som grenser mot FoU».

TkØ: Den beste søkeren

Direktør Hilde Vogt Toven ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) sier Jon Sudbø var den best kvalifiserte søkeren.

— Han kan utfylle de funksjonene som vi ønsket da vi utlyste stillingen.

- Forstår dere UiOs skepsis?

— TkØ var i april i møte med UiO ved rektor, hvor samarbeidet mellom TkØ og UiO ble diskutert. Vi vil fortsette dialogen med UiO vedrørende samarbeidet om klinisk trening for spesialistkandidatene. Dekan ved Det odontologiske fakultet, Pål Barkvoll, deltok også på møtet.

- Hva slags kontakt vil det være mellom Sudbø og spesialistkandidatene?

— Klinikksjef Jon Sudbø vil ha en tilretteleggende funksjon for spesialistkandidatene på klinikken, hvor kandidatene vil kunne få klinisk pasienttrening. Det omfatter både mengde- og breddetrening. Imidlertid avventer vi retningslinjer fra Helsedirektoratet for hvordan en slik modell skal organiseres. Dette gjelder også for de øvrige kompetansesentrene.

Jon Sudbø ønsker ikke å kommentere saken.