Norge

Mattilsynet tok flere for dårlig dyrehold

Stadig oftere blir dyrehold tvangsavviklet. I fjor skjedde det 83 ganger på grunn av alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Det er en kraftig økning.

Illustrasjonsfoto

Tallene kommer frem i årsrapporten for Mattilsynets arbeid med dyrevelferd. I 2015 og 2016 var tallene henholdsvis 47 og 59.

Rapporten viser også at Mattilsynet oftere kommer på uanmeldte tilsyn, at reaksjonene er blitt strengere, og at det stadig meldes inn flere bekymringsmeldinger om dyr som lider.

  • Direktesendte slaktingen av julegrisen: Det ble det bråk av.

– Vi har pålagt flere dyreeiere å avvikle dyreholdet i 2017 enn tidligere. Vi kan ikke si nå om denne trenden vil fortsette, eller hva som er årsaken. Det kan både skyldes at vi avdekker flere dyrehold med for dårlig dyrevelferd enn før, og at vi tyr til avvikling i slike saker oftere enn før, sier Torunn Knævelsrud, leder for dyrevelferdsseksjonen i Mattilsynet.

Flest kjæledyrhold avviklet

Det er flest dyrehold med kjæledyr som blir tvangsavviklet. I fjor ble 36 kjæledyrhold avviklet, mot 33 i 2016 og 19 i 2015.

Antallet dyr er størst i dyrehold med storfe eller småfe. I fjor ble 21 storfehold, 19 småfehold, 10 hestehold og 7 svinehold tvangsavviklet. Det ble ikke tvangsavviklet noen pelsdyrhold i fjor, mot ett i 2016.

Totalt mottok Mattilsynet 10.426 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i 2017. Det er 1045 flere enn året før.

– De fleste bekymringsmeldingene handler om kjæledyr, men vi mottar også mange meldinger om hester og en del om produksjonsdyr. Dessverre har vi også alvorlige hendelser der dyr lider i lang tid, eller dør på grunn av vanskjøtsel eller av regelrett mishandling. Men slike hendelser er tross alt få i forhold til antallet dyr og dyrehold, sier Torunn Knævelsrud.

Bekymring for oppdrettsnæringen

Mattilsynet trekker også fram oppdrettsnæringens problemer med lakselus. Lakselusa har blitt motstandsdyktig mot lusemidlene. Det har kommet nye mekaniske metoder, som spyling, børsting, ferskvann og varmt vann, men Mattilsynet påpeker at mange av metodene er tatt i bruk i stor skala uten at effekten på lakselusa eller fiskevelferden er skikkelig dokumentert.

– Fortsatt skades og dør for mange laks i oppdrettsanleggene. Velferdsproblemene henger i stor grad sammen med bekjempelsen av lakselus, og oppdretterne må ta mer hensyn til fiskens behov. Mattilsynet vil bruke strengere virkemidler når vi avdekker dårlig fiskevelferd, sier Elisabeth Willman, direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

Les mer om

  1. Mattilsynet