Tre topper i ledelsen i Universitetssykehuset Nord-Norge går på dagen etter betent konflikt

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, styreleder Jorhill Andreassen og neststyreleder Erling Espeland går etter trusselpåstander mot styrelederen i Helse Nord.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Det ble klart etter et ekstraordinært styremøte fredag, som følge av trusselpåstandene mot mangeårig sykehusdirektør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tor Ingebrigtsen. UNN består av fire avdelinger og behandlingssteder, med Tromsø som det største.

Styreleder Marianne Telle i Helse Nord, eieren til UNN, sa til Dagens Medisin onsdag kveld at hun under en telefonsamtale med Ingebrigtsen i desember følte hun ble truet.

Ingebrigtsen har i etterkant beklaget at Telle følte seg truet, men fastholder at han ikke hadde ment det slik.

Bakgrunnen for truslene skal ha sammenheng med en lokaliseringskonflikt etter at Helse Nord ønsket et såkalt PCI-senter for behandling av pasienter med hjerteinfarkt lagt til Bodø. Fra før er det bare UNN som har et slikt tilbud i Nord-Norge. Nyetableringen i Bodø, som også ligger under Helse Nord, skal ledelsen ved sykehuset i Tromsø ha vært sterkt imot.

Fremstilt som løgner

Under styremøtet ble det klart at også styreleder Jorhill Andreassen og nestleder Erling Espeland trekker seg med umiddelbar virkning.

Begge erklærer sin ubetingede støtte til Tor Ingebrigtsen og er svært kritiske til Telles versjon og at hun gikk offentlig ut om konflikten.

– Marianne Telle, Tor Ingebrigtsen og jeg hadde et møte om den samtalen som fant sted mellom Telle og Ingebrigtsen i forkant av Helse Nords styremøte 13. desember. Vi ble sammen enige om å legge saken bak oss og at det beste for å skape ro rundt den videre prosessen i Helse Nord var å ikke omtale hendelsen offentlig, sier Andreassen i uttalelsen.

– Det sier seg selv at når Telle kommer med en annen versjon, blir jeg fremstilt som løgner.

Ikke tillit

Tor Ingebrigtsen opplyste tirsdag at han gir seg som sykehusdirektør, men at han var forberedt på å stå i stillingen ut oppsigelsestiden på et halvt år. Han nevner ikke trusselsaken i begrunnelsen.

Både Espeland og Andreassen sier det vil være vanskelig å arbeide sammen med Marianne Telle for et best mulig helsetilbud i Nord-Norge og at det derfor er best at de trekker seg fra sine verv.

– Det er et problem for meg at jeg heller ikke lenger har den nødvendige tilliten til Marianne Telle, sier avtroppende styreleder Jorhill Andreassen.

– Jeg syns også at Marianne Telles fremstilling i media de siste dagene har hatt en veldig ensidig tyngde. Da blir min begrunnelse og motivasjon for å sitte i et styre som er underlagt hennes ledelse så sterkt redusert at jeg ikke vil kunne gjøre en god jobb, sier Erling Espeland i uttalelsen.

Midlertidig styre på plass

Allerede fredag kveld kunne Telle melde om at et midlertidig styre er på plass.

– Jeg er meget fornøyd med at styret i Helse Nord RHF har fått et midlertidig styre på plass ved UNN, med Eivind Mikalsen som styreleder og Helga Marie Bjerke som nestleder. Det er betryggende at også de øvrige styremedlemmene i UNN-styret blir stående i sine verv, sier Telle i en pressemelding.

Telle kommenterer ikke hva UNNs styreleder Jorhill Andreassen og nestleder Erling Espeland oppgir som begrunnelse for at de trekker seg. Begge oppgir blant annet som grunn at de har tillit til den avgåtte sykehusdirektøren og at de ikke føler de har tillit fra Helse Nord.

– Jeg registrerer avgått styreleder og nestleders pressemelding. Den får stå for deres regning. Den siste tiden har vært krevende, og jeg har sagt mitt. Nå velger jeg, sammen med styret i Helse Nord RHF, å fokusere fremover og arbeide til beste for hele Helse Nord, sier Telle.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Tor Ingebrigtsen trekker seg som sykehusdirektør.

Både Espeland og Andreassen sier det vil være vanskelig å arbeide sammen med Marianne Telle for et best mulig helsetilbud i Nord-Norge og at det derfor er best at de trekker seg fra sine verv.

– Det er et problem for meg at jeg heller ikke lenger har den nødvendige tilliten til Marianne Telle, sier avtroppende styreleder Jorhill Andreassen.

– Jeg syns også at Marianne Telles fremstilling i media de siste dagene har hatt en veldig ensidig tyngde. Da blir min begrunnelse og motivasjon for å sitte i et styre som er underlagt hennes ledelse så sterkt redusert at jeg ikke vil kunne gjøre en god jobb, sier Erling Espeland i uttalelsen.

Midlertidig styre på plass

Allerede fredag kveld kunne Telle melde om at et midlertidig styre er på plass.

– Jeg er meget fornøyd med at styret i Helse Nord RHF har fått et midlertidig styre på plass ved UNN, med Eivind Mikalsen som styreleder og Helga Marie Bjerke som nestleder. Det er betryggende at også de øvrige styremedlemmene i UNN-styret blir stående i sine verv, sier Telle i en pressemelding.

Telle kommenterer ikke hva UNNs styreleder Jorhill Andreassen og nestleder Erling Espeland oppgir som begrunnelse for at de trekker seg. Begge oppgir blant annet som grunn at de har tillit til den avgåtte sykehusdirektøren og at de ikke føler de har tillit fra Helse Nord.

– Jeg registrerer avgått styreleder og nestleders pressemelding. Den får stå for deres regning. Den siste tiden har vært krevende, og jeg har sagt mitt. Nå velger jeg, sammen med styret i Helse Nord RHF, å fokusere fremover og arbeide til beste for hele Helse Nord, sier Telle.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Legeforeningen: – Ukultur i årevis ved UNN

Legeforeningen er fornøyd med at både sykehusdirektøren og styrelederen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) nå går av umiddelbart.

– Denne beslutningen er første steg i å skape ro ved UNN og Helse Nord. I kjølvannet av denne alvorlige avsløringen, ville det vært umulig for Tor Ingebrigtsen å fortsette som sykehusdirektør ut oppsigelsestiden. Det tjener også saken at styreleder ved UNN trekker seg, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen, i en kommentar.

Legeforeningens president Marit Hermansen mener det er en ukultur ved sykehuset.

Legeforeningens president mener at det hersker en ukultur ved sykehuset som stikker dypere enn bare denne konkrete hendelsen.

– Våre tillitsvalgte har i årevis meldt ifra om en sviktende ledelses- og pasientsikkerhetskultur ved sykehuset, men lite har skjedd. Nå er det avgjørende at alle steiner snus, slik at UNN kan begynne å se fremover, sier Hermansen.

Sykepleierforbundet: Trist

– Det er fryktelig trist, sier Sykepleierforbundets tillitsvalgte på Universitetssykehuset Nord-Norge om at sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen går av.

– Jeg syns dette er forferdelig trist. Jeg har kjent direktøren i mange år. Det bildet som vises i mediene nå, kjenner jeg ikke igjen, sier foretakstillitsvalgt May-Britt Marthinsen til NRK.

Hun er ikke nådig i sin vurdering av Helse Nords håndtering av saken. Styreleder Marianne Telle i helseforetaket sa til Dagens Medisin onsdag kveld at hun under en telefonsamtale med sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen i desember følte hun ble truet.

– Jeg syns ikke det er bra å drive med trusler, men det er to forskjellige opplevelser om hva som har skjedd. Og jeg syns Helse Nord har håndtert denne saken helt forkastelig. Det blir en kjempetøff situasjon. Helse Nord har virkelig sauset det til. Nå skal vi få en ny direktør. Hvordan blir det når han skal jobbe med det betente miljøet vi har fått mellom UNN og Bodø, spør hun.