Norge

Nordbytunnelen stenges i begge retninger til helgen

Nordbytunnelen stenger hele førstkommende helg før den gjenåpnes mandag om en uke. Det ventes lange køer på omkjøringstraseene.

Nordbytunnelen stenges i begge retninger til helgen, dermed blir det lange køer igjen. Foto: Erik Johansen / NTB Scanpix

  • NTB

– Med julehandelen som starter for fullt den aktuelle helgen, forventer vi lange køer på fv. 156 Nessetveien, sier prosjektleder Thomas Kalleberg.

Vegvesenet anbefaler at alle som har mulighet til det, kjører om E18 til Elvestad og videre til Son når de skal sørover, og motsatt når de skal nordover mot Oslo.

  • Les også: Gjør deg klar for bussen: Her stenges jernbanen rundt Oslo i 2018–2021

Lokalveiene i Ås kommune blir også sterkt berørt av stengingen, og Vegvesenet advarer særlig mot kø på fylkesvei 152 fra Drøbak og Kongeveien.

– Det er et omfattende arbeid med opprydning, oppmerking, skilting og testing som må gjennomføres innen tunnelen kan åpnes for normal trafikk på mandag 4. desember.

– Dessverre tar dette tid, sier Kalleberg.

– Men blir vi ferdige før, åpner vi før.

Vinterbrosenteret er blant dem som er direkte berørt av situasjonen. På grunn av kø, har langt færre kunder enn normalt nådd frem til senteret, ifølge Akershus Amtstidende.