Norge

Statsadvokaten beordret etterforskning av norsk atomdeponi etter Bellona-klage

En klage fra miljøstiftelsen Bellona til riksadvokaten gjør at politiet omsider etterforsker ulovlig lagring av radioaktivt avfall i Himdalen.

Institutt for energiteknikk (IFE) ble politianmeldt av Statens strålevern i februar. Det var da avdekket at åtte tønner med flytende, syreholdig kjernefysisk avfall var lagret ulovlig i det nasjonale deponiet i Aurskog-Høland kommune.
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

I 2015 ble det oppdaget ulovlig lagring av åtte tønner med flytende, syreholdig atomavfall i deponiet i Aurskog-Høland kommune. I høst ble det funnet ytterligere ni beholdere med Americium-241, som ble rapportert som feillagret.

Aftenposten meldte 29. oktober at både Statens strålevern og Aurskog-Høland kommune hadde politianmeldt Institutt for energiteknikk, som driver anlegget, for alvorlige brudd på konsesjonsbetingelsene.

Samme dag klaget Bellona i et brev til riksadvokat Tor-Aksel Busch på at Øst politidistrikt somlet med å etterforske saken.

– Dette er inkompetent og merkelig og vitner om at politiet ikke har forstått hvilken sak de har foran seg, sa Frederic Hauge i Bellona til Aftenposten.

  • Les også: Statens strålevern vet ikke om Norges nasjonale lager for atomavfall er trygt nok

– Ikke god nok oppfølging

I et brev riksadvokat Busch nylig sendte til Bellona sier han seg enig i at saken ikke har fått god nok oppfølging fra politiet.

«På bakgrunn av medieoppslagene har Oslo statsadvokatembeter, som nærmeste foresatte, tatt kontakt med det aktuelle politidistrikt og forsikrer seg nå om at saken følges opp med det nødvendige alvor og gis tilstrekkelig prioritet», skriver Busch i brevet.

Han lover også generelt en styrket innsats mot miljøkriminalitet, i et samarbeid mellom påtalemyndigheten, politidistriktene og Økokrim.

I fire fjellhaller i Aurskog-Høland lagres lav- og mellomaktivt avfall fra industrien i Norge. Avfallet er miljøfarlig de neste 500 år, og skal holdes under administrativ overvåking etter at de lagrede avfallstønnene etter planen sementeres sammen i fire sarkofager.

Bellonas brev til Busch kom som en direkte reaksjon på en uttalelse fra politiadvokat Bjørn Arne Tronier ved Øst politidistrikt i Aftenposten 29. oktober:

– Vi har veldig få etterforskere akkurat nå. Det er ikke gjennomført noen avhør i saken, og dette er noe vi ventelig vil kunne se på først til neste år, sa han om saken i Himdalen.

Kalte inn IFE-ledelsen til avhør

Etter å ha latt saken ligge på vent siden den første anmeldelsen kom i februar, bekrefter han nå at politidistriktet har satt flere etterforskere i arbeid med komplekset.

– Dette skjedde tidlig i november, rett etter at jeg kom tilbake fra en ferie, sier Tronier. Han bekrefter at distriktet fikk instruks om å prioritere saken fra statsadvokaten.

Ifølge Tronier er flere personer i ledelsen ved Institutt for energiteknikk avhørt.

Han kan ikke si noe om hvor lang tid politietterforskningen vil pågå.

Kommunikasjonsdirektør Silje Aspholm Hole ved IFE sier at politiet har avhørt ansatte i ulike stillinger ved instituttet.

– IFE bistår politiet med det de etterspør av dokumentasjon. Ut over det ønsker vi ikke å kommentere pågående etterforskning, sier hun.

Avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern ba i oktober om at politiet prioriterte saken.

– Vi er glad for at politiet er i gang med å etterforske denne saken, som vi mener er viktig. Vi har vært klar over at etterforskningen er igangsatt en tid og har bidratt med ytterligere informasjon til politiets etterforskere, sier Strand.

Da atomdeponiet ble lagt til Himdalen i 1998, kunne kommunen ikke si nei, konstaterer ordfører Roger Evjen (Ap). Kommunen har heller ikke tjent en eneste krone på anlegget. Nå foreligger det planer om å utvide kapasiteten slik at lagring av atomavfall kan fortsette også etter 2030.

Ordfører forventer straff

Også ordfører Roger Evjen (Ap) i Aurskog-Høland er fornøyd. Kommunen anmeldte IFE så sent som i september.

– Slik vi ser denne saken, har IFE begått et alvorlig tillitsbrudd mot befolkningen i kommunen vår, sier Evjen.

I høst ba han om et møte med den politiske ledelsen i Næringsdepartementet på bakgrunn av de uønskede hendelsene i Himdalen.

– Beskjeden vi har fått nå, er at departementet vil ha et møte med kommuneledelsen, og at de ønsker å dra på befaring i Himdalen i januar. Det ser vi frem til, sier han.

– Mediestyrt prioritering av miljøkrim

Frederic Hauge i Bellona sier det er bra at anmeldelsene nå etterforskes.

– Men det er ikke ideelt at vi har en mediestyrt prioritering av miljøkriminalitetsetterforskning. Dette er heller ikke den eneste saken der vi ser dette. Derfor tok vi kontakt med riksadvokaten. Vi må få styrket miljøkriminalitetsarbeidet i Norge. Dette burde ikke kunne skje når vi har et lov og orden-parti som har justisministeren, sier Hauge.

– Vi venter også at dette blir straffet som alvorlig miljøkriminalitet, sier han.

Nytt lager eller utvidelse utredes

Lageret for såkalt lav- og mellomaktivt atomavfall i Himdalen vil bli fullt i løpet av de 10–12 neste årene. Departementet utreder derfor bygging av et nytt lager. En utvidelse av kapasiteten i Himdalen kan bli aktuelt, men det ses også på etablering av et lager andre steder i Norge.

Les mer om

  1. Stråling
  2. Aurskog-Høland
  3. Bellona
  4. Avfall