Norge

Kirkens medlemstall synker

I fjor var det registrert litt over 3,7 millioner medlemmer i Den norske kirke. I løpet av de siste fire årene er medlemsmassen redusert med nær 103.000.

Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix

Antall medlemmer utgjør nå nær 71 prosent av landets befolkning. Det er en tilbakegang på 4,6 prosent fordelt over siste fireårsperiode, viser de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Seniorrådgiver Gunnar Westermoen i Kirkerådets kommunikasjonsavdeling opplyser til NTB at medlemstallet påvirkes av antall døpte, antall døde og av ulike rettelser av feil i Den norske kirkes medlemsregister.

I alt 30.331 barn ble døpt i fjor. I perioden 2014 til 2017 utgjør dette en tilbakegang på 6.241 barn. Døpte barn utgjorde 53,6 prosent av dem som ble født i 2017, en tilbakegang på 8,4 prosent de siste fire årene.

Andel konfirmerte 15-åringer var i fjor 35.519, en reduksjon på 4.535 siden 2014. Andelen var her 57,9 prosent, en nedgang på 5,7 prosent mellom 2014 og 2017.

Også kirkelige vigsler og gravferder viser en tilbakegang. Det fant sted 7.331 vielser i fjor. De siste fire årene er reduksjonen på 890.

Når det gjelder gravferder, var tallet 35.998 i 2017. Her er reduksjonen 1.245 siden 2014. Tallet for 2017 tilsvarer 88,2 prosent, en mindre tilbakegang på 2 prosent i perioden 2014 til 2017.

Tilbakegangen fortsetter også for gudstjenester. I fjor ble det holdt 61.000 av dem, og de siste fire årene har denne kirkelige handlingen blitt redusert med 3.048.

Det deltok i alt over 5,4 millioner mennesker på gudstjenester i fjor. Her er tilbakegangen på en halv million mennesker de siste fire årene.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Bare vel halvparten av barna i Norge blir døpt

 2. NORGE

  En halv million nordmenn ventes å gå i kirken på julaften

 3. NORGE

  Kirken får ikke lenger vite om nyfødte

 4. POLITIKK

  3000 færre kontantstøttemottagere. Men på Stovner får halvparten av barna kontantstøtte

 5. SPORT

  Fersk rapport: Sterk kvinnevekst i norsk idrett

 6. NORGE

  Rødt-politiker: – De kristne er i ferd med å bli en minoritet