Fører til selvransakelse i Ap

- Vi er ikke fornøyd med dette. Dette må føre til en refleksjon om vi har de rette svarene, sier Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen.

Aps helse-politiske talsmann Torgeir Micaelsen.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud

-  Vi må gå i oss selv og spørre om virkemidlene er gode nok. Jeg mener de ikke er det, sier Micaelsen, som lufter ideen om statlig tilskudd til drift av plasser på sykehjem og i omsorgsboliger.

Aps eldresatsing ble ikke som lovet. Partiets fremste helsepolitiske talsmann er ikke fornøyd med resultatet. Han holder fast ved at Ap og de rødgrønne «hadde sterkt fokus på å bygge ut eldreomsorgen» og la til rette for dette økonomisk, men at «svaret fra virkeligheten» ble annerledes enn de hadde tenkt. Torgeir Micaelsen svarer fordi partileder og tidligere helse— og omsorgsminister Jonas Gahr Støre «ikke har kapasitet» til å kommentere tallene.

Les også:

Les også

Lover sykehjemsplass<br/> til alle som trenger det

-  Slikt sett er dette et dilemma for oss. Vi stiller penger til rådighet. Det ble bevilget mer enn nok penger til investeringer for å nå disse målene. Men av ulike årsaker ble de ikke satt i sving. Alle partier — også vi i Ap - må ta det inn over oss, sier Torgeir Micaelsen.

-  Men hva er løsningen?

- Jeg har ikke noe entydig svar. Vi i Ap har behov for å lytte og søke etter forbedrede svar, sier han og mener Ap må drøfte om staten skal bidra med tilskudd til drift av sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Han antyder at kommunenes frykt for ikke å klare regningen for driften, kan føre til at de ikke tar sjansen på å bygge mer.

Michalsen mener Ap også må drøfte om partiet skal akseptere de store forskjellene det er fra kommune til kommune.

Les bloggen der Jens Stoltenberg utdypet løftet i 2009.

Les Aps forsikringer om at de var i rute med å oppfylle løftene.


Stadig vagere løfter

Før valget i 2005 ble det ikke gitt konkrete sykehjemsløfter fra Ap. Daværende Ap-leder Jens Stoltenberg lovet en bedre eldreomsorg og mer penger til kommunene.

I 2008 og 2009 dukket det opp konkrete mål om antall plasser og tallfestede sykehjemsløfter. Stoltenberg lovet 12.000 nye sykehjemsplasser.

Det ble — i alle fall for noen - snart klart at løftet inkluderte plasser også i omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

I egen blogg lovet Stoltenberg i 2009 tilstrekkelig med milliarder til «12.000 nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger» - eller mer om behovet var større. Gradvis ble løftet mindre konkret.

For det første ble det klart at nye plasser kunne erstatte gamle, slik at det nødvendigvis ikke ble en like stor økning.

Høsten 2012 snakket daværende helseminister Jonas Gahr Støre om «tilsagn om tilskudd» til bygging av 12.000 heldøgns omsorgsplasser innen 2015. Rådgiverne til Støre innrømmet i 2012 ifølge VG at de ikke ville oppnå egne løfter.

Uansett antall «tilsagn om tilskudd» blir ikke målet nådd. Som Aftenposten tidligere har skrevet, er det foreløpig ikke noe temposkifte med ny regjering.