Mener Therese (9) kan være i live 25 år etter at hun forsvant

Etter ett års dypdykk i dokumentene i Therese-saken øyner bistandsadvokat Fridtjof Feydt og tre frivillige hjelpere en mulighet for at kriminalgåten kan bli løst.

Bistandsadvokat Fridtjof Feydt sammen med de som har laget rapporten i rosa perm om Theresesaken på frivillig basis, forfatter og journalist Per Asle Rustad, samt kriminologene Nina Valen og Helene Andersen Wirum.

Tirsdag fikk politiet i Drammen overlevert en rapport utarbeidet på oppdrag fra bistandsadvokaten. Hovedsporet i rapporten er at Therese Johannessen ikke ble drept, men fortsatt kan være i live.

Det konkluderes i rapporten med at noen personer har gitt falsk forklaring i politiavhør. Mye tyder, ifølge rapportskriverne, på at Therese ble smuglet ut av Norge, noe som støttes av Feydt som mener hun fortsatt kan være i live i et navngitt land.

Saken foreldes i juli

Regjeringen vil nå fjerne foreldelsesfristen for drap. Det skjer ikke raskt nok til å forhindre en foreldelse av Therese-saken i år på dagen 25 år etter at hun forsvant den 3. juli. Skal foreldelsen brytes, må politiet sikte en mulig gjerningsperson innen tidsfristen.

Derfor haster det med en oppklaring. Om knapt en måned kan den som kidnappet Therese Johannessen (9) for 25 år siden snakke åpent om forbrytelsen uten å bli straffet. Slik er norsk lov.

Bistandsadvokaten påpeker at det den 3. juli er det på dagen 25 år siden niåringen forsvant fra Fjell i Drammen der familien bodde. Da vil forsvinningssaken være foreldet, også om Therese ble drept. Men bistandsadvokat Fridtjof Feydt, som representerer Thereses mor, mener det er mulig å finne svar på kriminalgåten.

Dette er rapportens sentrale anbefalinger:

  • Rundt 10 personer må avhøres, hvorav noen aldri har vært inne til politiavhør i saken. Andre er ikke avhørt godt nok.
  • Det må foretas flere konkrete etterforskningsskritt, og som foreløpig holdes hemmelig.

Politiet vurderer etterforskning

Politiadvokat Jarle Vist i Søndre Buskerud politidistrikt fikk overlevert rapporten i møte mandag, og sier de raskt vil klarlegge om det er grunnlag for å gjenåpne etterforskningen av Therese-saken.

Les også

«Den 5. august er det 11 år igjen før drapet på datteren vår liksom ikke ville betydd noe lenger»

— Jeg har ikke fått lest rapporten ennå, men vet at det er gjort et grundig stykke arbeid. Nå må vi først se på om innspillene gir grunnlag for nye undersøkelser i saken. Så må vi avgjøre om det er grunnlag for ny etterforskning. Det vil uansett overraske meg om vi kan finne informasjon som kan gi en løsning innen foreldelsesfristen utløper, sier Vist.

Kan slå foreldelsesfristen

Niårige Therese hadde på seg en rosa t-skjorte da hun forsvant. Det er derfor ikke uten grunn at politiet fikk rapporten overlevert i en rose ringperm av kriminologene Nina Valen og Helene Andersen Wirum, samt forfatter og journalist Per Asle Rustad.

— Tiden er i ferd med å løpe ut for politiet, men vi mener det er fullt mulig å finne svar innen foreldelsesfristen for drap utløper i juli. Men vi mener samtidig at det er 50 prosent sjanse for at Therese ikke ble drept, og at hun kan bli funnet i live. Det gir et perspektiv som politiet må ta inn over seg, sier de tre.

De to kriminologene har siden i fjor sommer brukt minst ett årsverk hver seg, frivillig uten lønn på sitt dypdykk i politiets enorme antall saksmapper i Therese-saken. Rustad har dertil brukt et halvt årsverk på å følge opp deres funn, blant annet ved å dybdeintervjue en rekke personer.

Målet å finne svar

- Hvorfor har dere påtatt dere dette enormt arbeidskrevende oppdraget, og det på frivillig basis?

— Vårt mål har vært å gi Thereses mor, Inger Lise Johannessen, svar på hva som mest sannsynlig skjedde. Rapporten åpner for flere muligheter. Hovedsporet om at datteren fortsatt kan være i live, mener også Thereses mor at er interessant, sier de tre.

Straff ikke viktig for Thereses mor

Feydt ber om at politiet raskest mulig tar tak i rapportenes anbefalinger, for å få en oppklaring før foreldelsesfristen for drap utløper, men han er klar på at det viktigste for moren er å få vite mest mulig om hva som er skjedd med datteren etter alle disse årene.

Therese Johannessen forsvant sporløst fra sitt hjem på Fjell i Drammen en varm augustdag i 1988.

— Moren er ikke opptatt av straff, men å få svar på hva som skjedde med datteren. Og jeg ser ikke bort fra at det kan bli lettere å få svar etter at forsvinningssaken foreldes. Alle vil da vite at de kan snakke straffritt, også de som ifølge rapporten har snakket usant i politiavhør, sier Feydt.

Enormt sakskompleks

De to kriminologene ble overveldet av det enorme etterforskningsmaterialet da de kom til politihuset i Drammen for ett år siden. Der ble de vist et rom med fire vegger tettpakket med kassetter i hyller fra gulv til tak.

De konsentrerte seg om dokumentene på tre av veggene. Den fjerde veggen med dokumenter stammet fra straffeforfølgingen av svenske Thomas Quick. Dette sporet inngikk ikke i deres oppdrag. For Quick ble i 2010 ble frifunnet for drapet på Therese Johannessen.

- Vi har startet med de første vitneavhør og rapporter fra da niåringen forsvant. Systematisk har vi laget tidslinjer for våre funn. Vi har droppet å spor der politiet eksempelvis har foretatt grundig gransking av moduskandidater og potensielle kidnappere med alibi, sier kriminologene.

Les også

Nå kan robotbilde fra<br/> 1989 igjen bli aktuelt

De tre understreker at politiet har gjort en enormt omfattende jobb med forsvinningssaken, men at de har funnet noen spor som ikke er fulgt godt nok opp. Ett av disse er det sentrale utenlandssporet.

Ris og skryt til politiet

Om det faktum at svenske Thomas Quick først ble dømt for å ha drept Therese Johannessen, for så å bli frifunnet, så sier bistandsadvokat Feydt følgende:

— Dette feilsporet la i mange år lokk på hele etterforskningen. Det er ille.

Men Feydt berømmer politiet for den bistand kriminologene har fått i forbindelse med utarbeidelse av den ferske rapporten.

— På politihuset i Drammen er vi møtt på en fantastisk måte, helt uten noen prestisje knyttet til saken mot Thomas Quick. Og vi ser det er gjort et enormt arbeid i etterforskningen, sier de.

Politiadvokat Vist sier de tar frifinnelsen av Thomas Quick til etterretning. På bakgrunn av tips som er kommet etter frifinnelsen av Quick så har politiet sett på deler av saken på nytt, uten så langt å finne grunnlag for andre mistenkte i saken.

— Om det finnes andre mulige gjerningsmenn, er noe vi skal sjekke nå ved en gjennomgang av rapporten. Foreldelsen for drap løper ut dersom ingen siktes innen tidsfristen, og vi har utvilsomt dårlig tid, konstaterer han.

Therese Johannessen. FOTO: SCANPIX