Lønnsoppgjøret mellom LO og NHO går til mekling

Hvis ikke Riksmekleren finner en løsning i meklingen mellom LO og NHO kan over 160.000 LO-medlemmer gå ut i streik i april.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til venstre og NHO-sjef Ole Erik Almlid etter at det ble brudd i lønnsforhandlingene mellom NHO og LO. Om det ikke blir en løsning under meklingen der fristen er 31. mars kan det bli streik for over 160.000 LO-ansatte etter 1. april. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Partene må møte til mekling hos Riksmekleren. Her går fristen ut 31. mars for å bli enige om en løsning. En eventuell mulig streik blir da fra 1. april.

Torsdag kveld ble det brudd i årets lønnsforhandlinger mellom LO og NHO.

Partene har sittet sammen siden onsdag, og årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det kun er lønna som skal reguleres, og pensjon og arbeidstid skal ikke forhandles.

-Tatt ansvar

– Etter flere år med svært lav reallønnsvekst har våre medlemmer hatt forventninger om et oppgjør som merkes på lommeboka. Spesielt viktig for oss har det vært å løfte de lavest lønnede som er blitt hengende etter over tid, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO har stilt med to hovedkrav i årets forhandlinger: Et generelt lønnstillegg til alle og et ekstra løft for dem med lavest lønn. De som i fjor tjente under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, altså rundt 430.000 kroner, regnes som lavtlønnede.

Organisasjonen mener deres medlemmer har tatt et stort ansvar i en utfordrende tid for norske bedrifter, men nå går det bedre for norsk økonomi og da er det arbeidstakernes tur.

Utenlandsk konkurranse

– Dessverre har vi ikke klart å komme til enighet i forhandlingene. Lønnskravene fra LO var for høye. Neste steg er derfor bistand fra riksmegler, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

For NHO er det viktigste målet i årets oppgjør er å styrke norske bedrifter i konkurransen med utenlandske bedrifter.

– Det må vi klare for å sikre og legge til rette for nye arbeidsplasser i Norge i årene som kommer, sier

NHO forhandler på vegne av mer enn 26.000 norske bedrifter.