Kunstnere og teatersjef siktet etter teaterforestilling på Black Box – dagen før Waras samboer ble pågrepet

Etter at samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) anmeldte oppsetningen «Ways of Seeing», har Oslo-politiet onsdag siktet teatersjefen og tre kunstnere bak forestillingen for å ha krenket privatlivets fred.

Ketil Lund og Sara Baban spiller i forestillingen Ways of Seeing. Baban er nå en av de fire siktede, sammen med Pia Maria Roll og Hanan Benammar.

Politiet ba også Oslo tingrett om tillatelse til å ransake hjemmene og kontorene til teatersjefen og de tre ansatte. Hensikten var å skaffe seg full kontroll over alle filmer teateret måtte ha av Waras hus.

De fire er siktet for brudd på straffelovens paragraf 267, som omhandler krenkelser av privatlivets fred.

Dette skjedde dagen før PST slo til og pågrep Waras samboer og ransaket parets hjem.

Oslo-politiet understreker at de to sakene ikke har noe med hverandre å gjøre.

Saken ble først omtalt av VG fredag kveld.

Styreleder i norske PEN William Nygaard reagerer kraftig på siktelsene. Han kaller det «rystende» og «komplett amatørskap».

– Det er skremmende at statsadvokaten ikke har kvalitetssikret arbeidet for å unngå slik adferd fra politiets side.

Kunstnernes advokat, Jon Wessel-Aas, reagerer kraftig på at politiet vil ransake Black Box-ansattes hjem.

Klagen behandles over helgen

Tingretten sa nei til politiets ønske om å ransake. Politiet anket til Borgarting lagmannsrett, hvor saken trolig behandles over helgen.

De tre kunstnernes advokat Jon Wessel-Aas kaller siktelsen «en så hinsides overreaksjon fra politiets side at det mangler sidestykke».

– Når man anmeldes for å forstyrre privatlivets fred med en teaterstykke ville det normale vært å se et opptak av forestillingen. Ikke å be om ransaking av private hjem. Jeg har aldri vært borte i noe lignende.

Saken har ligget hos politiet i fire måneder siden anmeldelsen.

Teatersjefens advokat reagerer sterkt

Også teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkelands advokat Halvard Helle reagerer sterkt på siktelsen.

– I en liberal rettsstat er det uakseptabelt at frie ytringer møtes med siktelse og tvangsmidler. Det har aldri tidligere skjedd i nyere norsk historie, sier han.

Helle sier at han har bedt politiet om å trekke siktelsen og henlegge saken umiddelbart.

– For meg er det en selvfølge etter de siste dagers utvikling i saken. Men også før det.

Teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland ved Black Box er blant de fire siktede.

Anmeldt av justisministerens samboer

Det er justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen, som i desember i fjor anmeldte teateret og kunstnerne bak forestillingen.

Årsaken er at forestillingen Ways of Seeing inneholder videoopptak av Wara og Bertheussens hjem i Oslo. Disse opptakene var gjort uten parets tillatelse.

Bertheussen ble torsdag pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og siktet for å ha fingert et angrep mot parets felles bolig.

Siden 6. desember i fjor har det vært minst fem slike angrep.

Bertheussen sier hun ikke har noe med hendelsene å gjøre, og nekter straffskyld.

– Ordre fra statsadvokatene

Politiadvokat Arne Valdemar Nielsen ved Majorstua politistasjon tok onsdag ut siktelsen mot teatersjefen og de tre kunstnerne.

– Det kom en ordre fra statsadvokatene i februar om mer etterforskning. Den er nå gjennomført, og jeg er bare mannen som måtte gjøre den jobben jeg er satt til å gjøre, sier politiadvokaten.

– Få kontroll på videomateriale

Det var 14. februar i år konstituert statsadvokat Andreas Strand beordret Oslo politidistrikt til å skaffe seg full kontroll over videomaterialet av Waras hus.

De opphevet da Oslo-politiets henleggelse av saken, etter at Bertheussen hadde klaget.

«Etter statsadvokatens syn må det gjennomføres avhør av de mistenkte. Politiet må videre bestrebe seg på å få kontroll på alt som måtte finnes av videomateriale hvor klagers bopel er omfattet», heter det i brevet til Oslo-politiet.

Utover å si at saken fortsatt ligger på politiets bord, ønsker ikke Strand å kommentere saken. Han vil ikke svare på kritikken.

«Som klager selv gir uttrykk for, reiser saken flere rettslige problemstillinger, herunder forholdet til ytringsfriheten. Ved oversendelse til statsadvokaten med forslag om påtaleavgjørelse må politiet foreta en grundig vurdering av aktuelle straffebud og de kryssende hensyn som gjør seg gjeldende,» skriver Strand mot slutten av brevet.

Fritt ord-direktør Knut Olav Åmås.

Fritt ord-direktør: – Håper politiet vet hva de gjør

Direktør i stiftelsen Fritt Ord Knut Olav Åmås sier at han håper politiet vet hva de gjør.

– Ytringsfriheten har svært vide rammer i Norge, også den kunstneriske, og det er svært mange angrep på ytringsfriheten politiet dessverre aldri følger opp, sier han.

Åmås mener nettopp det gjør denne siktelsen alvorlig og oppsiktsvekkende.

– På den andre siden, ytringsfriheten har også noen få klare grenser, og privatlivets fred er en av dem. Jeg har ikke sett teaterstykket og kan ikke kommentere hverken det eller politiets dømmekraft. Jeg håper ytringsfriheten ikke blir det neste offer i denne saken.

Erna Solberg deltar i helgen på Høyres landsmøte.

Erna Solberg vil ikke kommentere

Statsminister Erna Solberg (H) har vært blant dem som har uttalt seg kritisk til forestillingen på Black Box. Etter at justisministerens samboer ble siktet, har hun ikke villet beklage denne kritikken.

Pressekontakt Rune Alstadsæter sier at Solberg fredag kveld ikke har noen kommentar til siktelsen av teaterdirektøren og kunstnerne.