Norge

Tettere samarbeid mellom Norge og Latvia

Norge setter av nærmere én milliard kroner til å styrke samarbeidet med Latvia. Sentralt står klima og innovasjon.

Europa står fortsatt overfor store sosiale utfordringer, sier europaminister Marit Berger Røsland i forkant av signeringen av avtalene med Latvia. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

 • NTB

Torsdag undertegner statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet en rekke samarbeidsavtaler med Latvia for drøyt 102 millioner euro.

Tilskuddet er en del av de såkalte EØS-midlene.

– Europa står fortsatt overfor store sosiale utfordringer. Det må skapes arbeidsplasser, det må sikres sosial utjevning, og demokratiet og institusjoner må fortsatt styrkes, sier europaminister Marit Berger Røsland (H) i en pressemelding.

Høy arbeidsløshet

Lille Latvia med sine 1,9 millioner innbyggere har en arbeidsløshet på 8,2 prosent, dobbelt så mye som Norge.

En drøy firedel av midlene, 28 millioner euro, skal gå til å videreføre et samarbeid på justisområdet, med vekt på kriminalomsorg og bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Nesten like mye skal satses på næringsutvikling, innovasjon og forskning, der et tverrbaltisk forskningssamarbeid står i sentrum. Også klima- og miljøtiltak er sentrale satsingsområder.

I tillegg skal 10 millioner euro brukes til lokal utvikling og kulturtiltak.

Forhandlingene med Latvia om bruken av midlene har pågått siden juni i fjor.

En rekke norske fagetater er involvert som partnere i utviklingen og gjennomføringen av programmene.

Les også: Aftenposten mener: Viktig å hegne om og styrke NATO

Norske NATO-styrker inn i rollen etter «skogsbrødrene» i Litauen Nils Morten Udgaard

Les mer om

 1. Latvia
 2. Klima
 3. Innovasjon
 4. Norge
 5. Euro

Relevante artikler

 1. VERDEN

  UD: Uklart hvilke økonomiske konsekvenser EU-avtalen har for Norge

 2. VERDEN

  Full stans i norsk Amazonas-støtte

 3. VERDEN

  Norske domstoler trekker seg fra samarbeid med Polen

 4. VERDEN

  Da de norske pengene til demokrati og menneskerettigheter skulle deles ut, steilet polakkene

 5. VERDEN

  Rike EU-land er lei av å betale egenrådige land i øst

 6. POLITIKK

  Norge struper pengehjelp til «LHBT-frie soner» i Polen