Geir Axelsen ny toppsjef i Statistisk sentralbyrå

Etter tre år som nestkommanderende i Nav blir den tidligere Ap-politikeren og samfunnsøkonomen Geir Axelsen ny direktør i Statistisk sentralbyrå.

Geir Axelsen blir ny direktør i SSB etter Christine Meyer.

Utnevnelsen ble gjort i statsråd fredag. 52-åringen overtar etter Christine Meyer, som gikk av i november i fjor etter intern uro og opprivende konflikt med finansminister Siv Jensen (Frp).

Axelsen sier stillingen som SSB-direktør er en av de mest spennende lederjobbene i landet.

– Statistisk sentralbyrå har et veldig viktig samfunnsoppdrag i norsk forvaltning. I form av statistikk og forskning legger SSB viktige premisser for politikkutforming, samfunnsdebatt og lønnsdannelse, sier han til NTB.

Samfunnsøkonom

Axelsen har vært byråkrat og statssekretær for Arbeiderpartiet i Finansdepartementet samt direktør i Statoil, med ansvar for makroøkonomi og energimarkedsanalyse.

Til SSB kommer han fra stillingen som assisterende Arbeids- og velferdsdirektør og direktør for økonomi og styring i Nav. Han er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og Harvard.

Christine Meyers utdanningsbakgrunn fra NHH i Bergen ble av enkelte brukt mot henne i SSB-konflikten. Men spørsmålet om utnevnelsen er å betrakte som samfunnsøkonomenes revansj over siviløkonomene, har ikke Axelsen noen offentlig formening om.

– Jeg tror det er mange ulike utdanningsbakgrunner som kan kvalifisere til jobben som leder i SSB, sier han.

Omstilling

Et sentralt spørsmål for den nye SSB-sjefen blir hvordan den betente omorganiseringsprosessen nå skal gripes an. Uenighet og misnøye med den planlagte omorganiseringen satte konfliktene i SSB under Meyers ledelse på spissen.

– Nå må jeg aller først få lov til å gjøre meg kjent med organisasjonen. Jeg vil også forholde meg til behandlingen av statistikklovutvalgets rapport, som er ute på høring, sier han.

– Alle er enige om at SSB skal være faglig uavhengig, men samtidig forholde seg til rammene som Finansdepartementet trekker opp. Dette antar jeg vil bli tydeliggjort i forbindelse med regjeringens oppfølging av statistikklovutvalgets innstilling, fortsetter han.

Ifølge Christine Meyer satte Jensen og Finansdepartementet byråets uavhengighet på spill gjennom sin styringsdialog. Meyer anklaget også finansministeren for detaljstyring i forbindelse med omorganiseringsprosessen.

Innvandring

Jensen fikk tidligere i år kritikk av Stortinget for sin håndtering av SSB-saken, både for utydelig kommunikasjon underveis og for måten arbeidsforholdet til Meyer ble avsluttet på.

Et sentralt spørsmål i debatten rundt SSBs virksomhet knytter seg til forskning på innvandring, ikke minst samfunnsøkonomiske kostnader. Spørsmålet om Axelsen vil sørge for at SSB fortsetter å forske på dette, besvarer han som følger:

– Det er ikke naturlig for meg nå å kommentere på detaljer omkring hva SSB skal forske på.

– Hvor viktig blir det for deg som SSB-sjef at byrået blir kreditert i internasjonale forskningstidsskrifter?

– Jeg legger til grunn at SSBs forskning selvsagt skal holde høy faglig kvalitet, men vil ikke gå nærmere inn på detaljer om dette nå.