Norge

Ny studie: En enkel pille kan forebygge kreft

Antall tilfeller av tykktarmskreft kan reduseres med 35 prosent hvis friske voksne tar en acetylsalisylsyre-pille daglig i ti år.

Holdepunktene for at en pille med acetylsalisylsyre hver dag virker forebyggende mot kreft er styrket. Foto: Thomas Borberg, Politiken

 • Lene Skogstrøm
  Lene Skogstrøm
  Journalist

— Vi har vært på leting etter medikamenter som kan hindre kreftutvikling i befolkningen. Kanskje kan en av løsningene være så enkel som en daglig dose smertestillende tablett med acetylsalisylsyre, sier strategidirektør for kreft i Helsedirektoratet, Kjell Magne Tveit.

Han har også arbeidet spesielt med mage-tarmkreft som lege og forsker.

Onsdag ble en ny undersøkelsepublisert i det anerkjente tidsskriftet Annals of Oncology. Det er en gjennomgang av alle studier som er gjort på effekten av acetylsalisylsyre for å forebygge utvikling av kreft og hindre økt dødelighet. I dag brukes piller som for eksempel Albyl-E og andre acetylsalisylsyrepreparater i lav dose som blodfortynnende middel for pasienter med risiko for hjertekar-sykdom.

Men det har i to-tre tiår vært kjent fra ulike studier at slike tabletter også hemmer utviklingen av kreft i endetarm og tykktarm. Tablettene demper betennelsesprosessen i cellene, prosesser som også er viktig i utvikling av kreft.

Større fordeler enn ulemper

Studien konkluderer slik:

 • Hvis man tar slik medisin hver dag i ti år, kan antall tykktarm-krefttilfeller reduseres med 35 prosent, og dødeligheten med hele 40 prosent. For tykktarmskreft kunne altså 480 dødsfall i året vært unngått hvis dødeligheten ble redusert med 40 prosent.
 • Kreft i mage og spiserør kan bli redusert med 30 prosent, og dødeligheten for disse kreftformene med 35–50 prosent.

- En spennende studie som vi bør følge opp, sier strategidirektør for kreft i Helsedirektoratet, Kjell Magne Tveit.

— Undersøkelsen har fått med seg de aller siste resultatene fra de beste studiene og kliniske utprøvningene. Den konkluderer med at fordelene ved å sette en frisk befolkning på slike medikamenter trolig er større enn ulempene, sier Tveit.

Kan ha alvorlige bivirkninger

Bivirkningene av medisinen kan nemlig også være dødelige: Den forårsaker økt blødningsfare, spesielt hos eldre personer over 70 år, og økt risiko for magesår.

I pressemeldingen fra tidsskriftet heter det at dette er alvorlige bivirkninger som ikke kan ignoreres. Likevel anser professor Jack Cuzick ved Centre for Cancer Prevention i London, som står for studien, at en slik tablett daglig kan være det viktigste man kan gjøre for å redusere kreft i befolkningen nest etter å få folk til å slutte å røyke, og overvektige til å slanke seg.

For å få den ønskede effekten, må folk i alderen 50 og 65 år ta en daglig dose på 75–100 mg pr. dag trolig i minst fem år, kanskje så lenge som ti år.

Men både dosens størrelse og hvor lenge medisinen må tas før den har noen virkning, er usikkert per i dag.

Tar minst ett år å vurdere

— Dette er en spennende studie. Fagmiljøene i Norge bør se på resultatene som presenteres opp mot norske retningslinjer. Vi trenger en nasjonal metodevurdering, oppsummere kunnskap og vurdere nytteverdien av dette, sier Tveit.

Han anslår at man trenger minst ett års tid på å avklare om dette er godt nok dokumentert til at man kan gå til det skritt å sette friske voksne på en daglig dose acetylsalisylsyre.

— Det har alltid uheldige sider å medisinere friske mennesker, og dette må nøye overveies, sier han.

Albyl-E er blant medisinene som brukes forebyggende mot blodpropp - og i fremtiden kanskje mot kreft i den friske befolkningen. Foto: Nycomed Pharma

I dag står 378.000 mennesker i Norge på acetylsalisylsyre-medisin som forebyggende middel mot blodpropp, viser tall fra Reseptregisteret til Folkehelseinstituttet. Mange bruker Albyl-E 75 mg. Medisinsk direktør Sigurd Ørstavik i Takeda Nycomed følger de nye studiene om acetylsalisylsyre brukt forebyggende mot kreft med stor interesse. — Vi kan ikke anbefale bruk utover det som er godkjent av Statens legemiddelverk, men vil følge nøye med på myndighetenes anbefalinger, sier han.Tidligere har Kunnskapssenteret på oppdrag fra Helsedirektoratet vurdert acetylsalisylsyre som mulig primærforebygging av kreft hos personer som ikke har hatt kreft tidligere.

Konklusjonen var at det kan redusere både forekomst og dødelighet ved kreft, men at fordelene gikk på bekostning av en klar økning i alvorlige blødninger.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Billig medisin kan hjelpe kreftpasienter

 2. NORGE

  Mye brukt hjertemedisin beskytter mot kreft

 3. NORGE

  Fjernet smertestillende, ble kvikkere fysisk og psykisk.

 4. A-MAGASINET

  Han mener vi ikke vet nok om alle pillene vi putter i oss

 5. NORGE

  Kreftpasient Ali får gratis medisin gjennom forskning mens han venter på at helsemyndighetene i Norge skal gi klarsignal

 6. NORGE

  100.000 nordmenn bruker denne pillen mot depresjon. Nå har forskerne funnet svar på hvorfor behandlingen svikter.