Norge

Lagmannsretten forkastet anke i Maridalen-saken

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken til den tidligere dobbeltdrapsdømte mannen (55) som er siktet og varetektsfengslet for likskjending i Maridalen i Oslo.

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken til mannen som er siktet og varetektsfengslet for likskjending i Maridalen i Oslo. I nærheten av denne provisoriske teltplassen ble den døde og forbrente 39 år gamle mannen funnet. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

55-åringen, en tidligere dobbeltdrapsdømt som da het Johnny Olsen, ble først siktet for å ha drept en 39 år gammel mann som ble funnet død og forbrent i dalen i sommer. I forrige uke frafalt politiet drapssiktelsen. Samtidig sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til NTB at saken nå hovedsakelig dreier seg om likskjending.

Selv om siktelsen ble endret, ble mannen varetektsfengslet i fire nye uker i Oslo tingrett 16. august. Han anket denne kjennelsen til lagmannsretten som forkastet den mandag. Mannen blir dermed sittende i fengsel fram til 13. september.

I kjennelsen påpeker lagmannsretten at bemerkningen i forrige kjennelse om vektlegging av tidligere domfellelse for drap, er av mindre direkte betydning nå. Men retten legger vekt på at det er konkret og nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis hvis han løslates nå.

Lagmannsretten viser særlig til at det er flere – foreløpig uidentifiserte – personer som politiet ennå ikke har oppnådd kontakt med og som de ønsker å avhøre.

Retten mener det er viktig at siktede ikke gis mulighet til å kontakte disse personene og påvirke deres forklaringer før de er avhørt av politiet.

Retten viser også til at hensynet til etterforskningen tilsier at 55-åringen fortsatt skal være undergitt brev- og besøksforbud og ikke ha tilgang til aviser eller kringkasting i hele fengslingsperioden. Den bemerker at hvis det er riktig at siktede allerede har hatt tilgang til TV og aviser i fengselet, legger lagmannsretten til grunn at dette har skjedd i forståelse med politiet.