Norge

Ombud: Gutter blir diskriminert på leiemarkedet

Diskrimineringsombudet får flere henvendelser fra studenter om diskriminering av kjønn på uteleiemarkedet. Mange utleiere ønsker jenter istedenfor gutter.

Diskrimineringsombudet reagerer på det de oppfatter som forskjellsbehandling av gutter på utleiemarkedet.
  • og NTB

«Kjekk møblert 2 roms loftsleilighet nær sentrum til leie for jente» står det i en annonse for leilighet i Oslo.

Slike annonser er i strid med husleieloven, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Husleieloven, paragraf 1–8 er klar.

« Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder. (...). »

– I lovverket kreves det en saklig begrunnelse for at det er lovlig å forskjellsbehandle på grunn av kjønn. Dette gjelder også når man skal velge hvem man ønsker å leie ut leiligheten sin til, sier seniorrådgiver Emma Caroline Hermanrud hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Vår vurdering er at det i få tilfeller er en saklig grunn som gjør forskjellsbehandling lovlig i disse sakene, sier hun.

Les også

Leietager gjorde skade på leiligheten for over 200.000 kroner. Nå må Norunn selv betale oppussingen.

Må endre annonser

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottar flere henvendelser nå om sommeren hvor mange tusen studenter skal ut på markedet før studiestart.

– Vi får regelmessig henvendelser som gjelder utleieannonser. Og det er flest henvendelser nå på sommeren hvor det nærmer seg studiestart og studenter er på jakt etter leilighet, sier Hermanrud.

Flere ganger har ombudet måttet sendt ut henvendelser til utleier hvor de har bedt om å fjerne kravet om kjønn i annonsen.

– Vi har bedt dem om å fjerne kravet til kjønn, eller forklare hvorfor de mener det er nødvendig å forskjellsbehandle på grunn av kjønn. I de fleste tilfellene vi har gjort dette, har utleier beklaget og endret annonsen, sier Hermanrud.

Les også

Erling Dokk Holm: Skyskraperne i naturen

Personlig forhold

Hermanrud sier det likevel finnes unntak hvor det er greit å velge etter kjønn.

– Hvis det gjelder rom i et bofellesskap, og utleier skal dele kjøkken og bad sammen med den det skal leie ut til, regnes dette som et personlig forhold etter diskrimineringslovverket, forklarer hun.