Sparer millioner på at fedre tar ut mindre permisjon

Det er billigere at mødre tar ut mer permisjon, fordi de i snitt har lavere inntekt enn fedre. - Jeg tar det antall uker som det er lagt opp til, sier tvillingpappa Mladen Lukic (32).

Tvillingfar Mladen Lukic (32) med datteren Anna. Sønnen Even sover i vognen.

Fredag la Solberg-regjeringen frem sine endringer i 2014-budsjettet og gikk inn for å kutte fedrekvoten fra fjorten til ti uker for barn født etter 1. juli neste år. Den totale lengden på foreldrepermisjonen endres ikke. I budsjettdokumentene er kuttet i fedrekvoten likevel ført opp som en innsparing.

Her står det svart på hvitt at kuttet vil føre til at fedrene tar ut mindre permisjon og mødrene mer:

« Det legges da til grunn at deler av den permisjonen som uten regelendringen ville blitt tatt ut av fedre i 2014, nå vil bli tatt ut av mor», heter det i tilleggsproposisjonen.

Full effekt

Regjeringen har regnet seg frem til at vridningen i retning av mer mammapermisjon og mindre pappapermisjon vil spare staten for 35 millioner kroner i 2014. Når endringen har fått full effekt, viser beregningen at statens innsparing vil være på mellom 130 og 160 millioner kroner i året.

Årsaken til at staten sparer penger på at mer av permisjonen tas ut av mor, er at norske fedre i gjennomsnitt har langt høyere lønn enn norske mødre.

I tillegg til å kutte lengden på fedrekvoten, legger Regjeringen opp til at det skal bli lettere å overføre fars kvote til mor i tilfeller der far ikke har mulighet til å ta ut sine uker. Dette skal gjelde for eksempel selvstendig næringsdrivende og eneaksjonærer.

Også dette bidrar til at kvinner vil ta mer foreldrepermisjon og menn mindre.

Regjeringen opplyser om at de foreløpig ikke har tall på hvilken økonomisk effekt dette vil kunne få, men det er regnet med at dette også vil bli en innsparing.

I fjor var gjennomsnittslønnen for heltidsansatte kvinner 453.600 kroner, mens den var 513.600 kroner for menn.

— Jeg tar det som er lagt opp til

Tvillingfar Mladen Lukic (32) har vært hjemme i to uker med datteren Anna og sønnen Even (9 måneder).

32-åringen skal ta ut fjorten ukers permisjon. Hadde kvoten vært ti uker, ville det trolig blitt til at han hadde tatt ut bare ti uker, sier han.

— Det ville nok blitt sånn, jeg tar det antall uker som det er lagt opp til, sier Lukic.

Les også

Oslo-menn tar lengst pappaperm i landet

Til vanlig er han IT-ansvarlig ved Høgskolen i Oslo. Nå tilbringer han dagene med mating, stelling og gjerne en tur med dobbeltvognen.— Det har vært litt kaotisk de første ukene. Det er en tilvenning, og jeg er i ferd med å lage mine egne ordninger og mitt eget system. Nå er det ikke moren som legger frem klær lenger, nå har jeg mitt opplegg.

- Hva tenker du om at fedrekvoten nå kuttes fra fjorten til ti uker?

— Jeg tenker det er en dårlig tendens. Dette er en periode der du har tid til å være 100 prosent med barna. Resten av livet er det mye jobb og stress, men denne tiden er det bare oss. Det tror jeg er sunt, sier Lukic.

Historisk regnestykke

Julie Brodtkorb, Høyres kvinnepolitiske leder, sier tallene fra tilleggsproposisjonen er hentet fra Finansdepartementets utregninger, som tar utgangspunkt i historiske regnestykker:

— Tradisjonelt sett har kvinner tjent mindre enn menn og tatt ut mer permisjon enn menn. Om menn ikke tar mer permisjon enn de ti ukene som er kvoten, vil det bety en innsparing. Tar de mer enn kvoten, vil det endre tallene, sier Brodtkorb.

- Hvis målet er at far skal ta mer pappaperm, er ikke dette et argument mot å kutte i pappakvoten?

— Regjeringens ønske at mer i samfunnet skal baseres på tillit til at individene vet best selv hvordan de ønsker å organisere sine liv. Derfor gir vi nå familien anledning til å styre over en større del av permisjonstiden.

Brodtkorb mener Regjeringen legger opp til at norske familier skal velge en mer likestilt permisjon når man fjerner skatteklasse 2 - skatteordningen som gir skattegevinst for ektepar der den ene tjener mye og den andre ingenting eller svært lite. Når skatteklassen fjernes, blir det mindre lønnsomt for kvinner å være hjemme.

Les også

Frp mener KrF og Venstre har urealistisk høye forventninger

— Det er grenser for politikk, og jeg vil ikke ha sterke meninger om hvordan familien velger å innrette seg. Samtidig er det en politikers oppgave å se samfunnets beste i helhet. Vi trenger flere i arbeid, ikke færre. Et virkemiddel for dette i budsjettet er at skatteklasse 2 fjernes. Det gir et ekstra incentiv for at begge jobber, sier hun.

Barne-, familie og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) hadde i går ikke anledning til å la seg intervjue om temaet. Men departementet opplyser om at hun mener det er viktig å sikre familienes fleksibilitet og valgfrihet.

SV: Konsekvens av politikk

SV-leder Audun Lysbakken synes det er interessant at den nye regjeringen innrømmer at mindre fedrekvote fører til innsparinger, fordi kvinner vil ta en større del av den totale permisjonen.

— Høyre har jo hele tiden argumentert med at egen fedrekvote er gammeldags, fordi utviklingen går i riktig retning, slik at man ikke trenger noen kvote. Budsjettforslaget viser at kvoten har en reell effekt på hvor mye permisjon hver av foreldrene tar, sier han.

Han tror ikke Høyre har gått inn for mindre fedrekvote for å spare penger, men påpeker at det er en konsekvens av Regjeringens beslutning.

NHO: Skritt i feil retning

— Vi vektlegger ikke om man sparer penger eller ikke, vi mener forslaget i seg selv er et skritt i feil retning. Vi mener det ville vært en fordel om man beholdt en fjorten ukers pappaperm, og vi har signalisert at vi gjerne kunne ha hatt flere uker slik at det ble en reell tredeling av permisjonen, sier Lars Jacob Hiim, avdelingsdirektør i NHO.

Han mener en lengre pappapermen sikrer kvinners deltakelse i arbeidslivet, og hindrer at kvinner blir hengende etter i arbeidslivet, som de blir jo lengre de har permisjon.

Høyre har argumentert for at menn vil velge en lengre permisjon selv dersom kvoten fjernes.

Les også

- Den norske lykkemodellen er basert på koserealisering

Men i det blåblå budsjettet legger man altså opp til at fedre kun vil velge det de blir pålagt.— Vi har vært skeptiske til dette argumentet før fordi erfaringene fra Danmark viser at menn tar ut mindre når kvoten krymper. Vi kan håpe norske menn er annerledes, men for å være på den sikre siden mener vi at vi kan ha en større pappaperm, sier Hiim.