Norge

Streik i 16 energibedrifter

230 arbeidstakere i 16 energibedrifter går ut i streik etter at det ikke ble oppnådd enighet i meklingen. De streikende er organisert i EL & IT-forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat.

  • NTB
  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

Meklingen med KS Bedrift brøt sammen tidlig fredag morgen.

Striden står om en avspaseringsordning, som arbeidsgiverne vil svekke.

– Vi går nå i konflikt for å beholde de hviledagene vi har i dag, og som våre kollegaer i energiselskapene i NHO for lengst har fått tariffestet. Det er totalt urimelig at arbeidsgiver vil frata oss nødvendig hvile, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

Ti færre hviledager

Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, hvor den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe sju timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år.

Det utgjør omtrent ti færre hviledager i året for en beredskapsvakt.

– Vaktene er på sju døgn, og som regel hver femte uke. De blir tøffere og tøffere med mer ekstremvær, større vaktområder og null i responstid. At de i regjeringskontorene ikke forstår dette er en ting, men vi hadde trodde at KS Bedrift skulle forstå hvilebehovet bedre, sier Fornes.

Hvis det ikke blir noen løsning i konflikten vil streiken trappes opp neste uke, varsler arbeidstakerne.

– Ønsker å beholde tre hviledager

Ifølge Fagforbundet var det arbeidsgivers krav om å kutte i hviledager som gjorde at det blir streik for ansatte i kommunale og fylkeskommunale energiverk.

Stein Guldbrandsen, leder av Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet, sier til forbundets sider at kravene til arbeidsgiversida var urimelige og at en kun krever likebehandling.

– Etter syv døgn på jobb ønsker vi å beholde tre hviledager. Det tilsvarer det som ansatte i energiverk organisert i NHO har hatt i tariffavtalen lenge.

Aftenposten kommere tilbake med mer.