Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den norske atlanterhavskomité:

"Er blitt skarpere i kantene"

— Ifølge rapportene jeg får fra NATO-hovedkvarteret i Brussel, er det blitt en annen atmosfære enn da Anders Fogh Rasmussen styrte. Stoltenberg tok selfie med vaskedamene. Han har vært lydhør overfor det nordatlantiske rådet og ambassadørene som sitter der. Og så har han vært flink til å besøke de fleste NATO-landene. Men han kom inn på et spesielt tidspunkt og har fått ansvaret med å få NATO «hjem igjen». Jeg synes han har sklidd litt i retorikken overfor Russland. I den første talen snakket han om hvordan han var vokst opp med Russland som nabo. Nå synes jeg han er blitt skarpere i sin kritikk. Konflikten er jo tilspisset. Men spørsmålet er om opprustning alene er veien å gå. Stoltenbergs svenneprøve blir toppmøtet i Warszawa neste år. Jeg vil karakterisere ham som en god tilrettelegger. Han har overtatt et NATO med store spenninger og reformbehov. Utfordringen er å holde alliansen sammen.

<b>Jan Techau, </b><i>direktør i tenketanken Carnegie Europe i Brussel: </i>

Jan Techau, direktør i tenketanken Carnegie Europe i Brussel:

"Lovende start"

— Stoltenberg har brakt en hyggeligere atmosfære inn i NATO. Hans fremtoning ble lagt merke til med en gang. Når det gjelder innholdet, så var det klart at han fra starten ikke var helt inne i alle detaljene i NATO, men han klarte likevel å overbevise folk om at han var rett mann til jobben. Og han viser at NATO leverer på det som er viktigst, nemlig at løftene fra toppmøtet i Wales, om å øke beredskapen, blir gjennomført. Det er vanskelig å si hvordan det går på lang sikt, men dette har startet veldig lovende, og Stoltenberg har en viktig rolle. Man kunne se at han var forsiktig i starten, og det var klokt. Han er ikke typen som dundrer inn i et rom. Han lytter. Noen kunne misforstå det som mangel på evner. Men Stoltenberg fremstår som en tilrettelegger på innsiden av NATO.

<b>Brooks Tigner, </b><i>Brussel-korrespondent for tidsskriftet Jane's defence, redaktør Security Europe </i>
Ingeborg Moe

Brooks Tigner, Brussel-korrespondent for forsvarstidskriftet Jane's Defence Weekly, redaktør i Security Europe.

"Bør snakke litt friere"

— Da han ble valgt, ble det sagt at han ikke hadde mye forsvarserfaring. Men jeg synes han har gjort en rimelig god jobb. Jeg mistenker at grunnen til at han holdt en litt lav profil de første månedene var at han jobbet intenst med å lære alle tingene. Han kom også inn på et vanskelig tidspunkt og har hatt en bratt læringskurve. Han har gjort en god jobb med å dra rundt til hovedstedene og ser ut til å være godt likt. Jeg kjenner ikke til at han tråkket noen på tærne, slik forgjengeren gjorde. Men det er store utfordringer, spesielt i sør. Og NATO vil ikke innrømme at en kald krig er under oppseiling, selv om symptomene er der. Stoltenberg er fremdeles litt forsiktig og holder kortene tett til brystet når han møter journalister. Jeg møtte ham da han var statsminister, og da var han mye mer rett frem. Det er på tide å ta vekk manuset og snakke litt friere.