Norge

I dag kommer kjennelsen: Juryen har trukket seg tilbake for å vurdere bevisene

Lagdommer Mette Trovik la i sin rettsbelæring til juryen stor vekt på DNA-bevisene, de mange observasjonene av Lågendalsmannen og et vitnes utpeking av tiltalte i fotokonfrontasjon.

Lagdommer Mette Trovik i Borgarting lagmannsrett.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

I dag kommer kjennelsen i Kristin-saken.

I sin rettsbelæring var dommeren klar når det gjaldt betydningen av DNA-profilen som ble funnet under Kristin Juel Johannessens negler etter en ny analyse i 2015.

  • Vil du oppdateres? Her er syv punkter som hjelper deg å forstå Kristin-saken.

– Oppkonstruert tvil

– Etter min mening er det så lite aktuelt at DNA fra tiltalte kan ha smittet over på Kristins negler, at det fremstår som en oppkonstruert tvil. Det nærliggende er at tiltalte var den som sist møtte Kristin og var den som drepte henne, sa lagdommeren.

Hun understreket likevel at hennes vurdering av bevisene bare er veiledende og ikke bindende for juryen.

Tiltalte og forsvarer Brynjar Meling i Borgarting lagmannsrett.

Trovik minnet om forklaringen fra flere av de sakkyndige om hvordan Kristins negler ble klippet av under obduksjonen, rett ned i en plastpose med lynlås, for senere å bli oppbevart helt adskilt fra alt som hadde med tiltalte å gjøre.

Hun viste også til forklaringen fra fagdirektør Bente Mevåg ved Rettsmedisinsk institutt, som forklarte at det ikke ville være mulig at tiltaltes DNA kunne ha smittet over på Kristins negler gjennom en annen gjerningsmann.

– Da ville vedkommendes DNA også ha blitt avsatt, og noe slikt er ikke funnet, sa lagdommeren.

Lågendalsmannen viktig bevis

Lagdommeren fremhevet også det kvinnelige vitnet som sa hun så den såkalte Lågendalsmannen på vei hjem fra jobb denne ettermiddagen.

– Hun gjorde i alt ni observasjoner av en mann på crossmoped som kjørte forbi henne og så at den samme mannen kom gående mot henne, som om han så etter flasker. Hun pekte ham også ut på fotokonfrontasjon som den såkalte Lågendalsmannen. Etter min mening er dette et viktig bevis, sa lagdommer Trovik.

Dommeren understreket at hvert og ett av de ti jurymedlemmene måtte vurdere hvert enkelt bevis, og så foreta en samlet vurdering av alle bevisene.

– Hvis dere er overbevist om at tiltalte er skyldig, har dere plikt til å svare ja. Hvis dere ikke er overbevist, har dere plikt til å svare nei på spørsmålet om han er skyldig, formante lagdommeren.

Les mer om

  1. DNA
  2. Drap