Norge

21-åring etter at tre menn ble frifunnet for gjengvoldtekt: – Man sitter igjen med følelsen av ikke å bli trodd

En frifinnelse i Borgarting lagmannsrett av tre menn som var tiltalt for gjengvoldtekt av en 18-åring på Hemsedal i 2014 har ført til sterke reaksjoner. Foto: Roald, Berit / Scanpix

Som 18-åring ble hun med tre eldre menn på fest og endte opp dopet på MDMA.

  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

I Borgarting lagmannsrett er de tre frifunnet for gjengvoldtekt, men må betale 300.000 kroner i erstatning.

– Jeg tror jeg kan snakke for alle andre som har vært i min situasjon at man sitter igjen med følelsen av ikke å bli trodd, sier den nå 21 år gamle jenta i et intervju med Nettavisen.

Reaksjonene er svært sterke etter at Borgarting lagmannsretts ferske frifinnelse av de tre mennene født henholdsvis i 1982, 1982 og 1986, ble kjent tirsdag gjennom Hallingdølen.

Hagler av kritikk i sosiale medier

På Facebook og Twitter hagler det av kritiske meldinger rundt dommen, og flere mener saken må føre til en revidering av det norske jurysystemet.

Journalist Arne O. Lindahl i Hallingdølen har fulgt saken siden 2014, og uttalte følgende til Dagbladet tirsdag:

– Jeg har jobbet i over 40 år med retts- og krimjournalistikk og dekket mange slags saker. Dette er en sak som har gjort noe med meg og opprørt meg.

23. mars 2014 skjedde det skjebnesvangre møtet i Hemsedal mellom tenåringen og de tre mennene, alle bosatt i Oslo.

– Setter spørsmålstegn til jury og meddomsrett

På sin egen Facebook-side skrev 21-åringen tirsdag dette etter to og et halvt år med tre rettssaker, om det politi og påtalemyndighet mente var en grov gjengvoldtekt:

«Rettssystemet i Norge er for meg helt på trynet, og jeg setter spørsmålstegn til jury og meddomsrett her i Norge. Det er ikke så mange ord som strekker til, annet enn at jeg er veldig skuffet».

Ikke stort nok flertall til dom

Det har ikke vært tvil om at alle de tre mennene hadde seksuell omgang med 18-åringen, men de tre har hevdet det var frivillig.

Et flertall på tre fagdommere og en lekdommer ville uansett dømme de tre for voldtekt av den unge jenta også i lagmannsretten.

Flertallet fant det også bevist ut over enhver tvil om at MDMA-dosen jenta fikk i seg, var så kraftig at den kunne medført alvorlig forgiftning og død.

Men oppfatningen til tre lekdommere av saken gjorde at det ikke ble noen domfellelse.

I lagmannsretten må nemlig fem av syv dommere være enige, for at tiltalte kan dømmes.

Mindretallet på tre mente mennene ikke nødvendigvis kunne forstå at 18-åringen var i en slik tilstand at hun ikke kunne motsette seg de seksuelle handlingene.

– Var som en sekk poteter

«Mindretallet viser til at det for domfellelse etter straffeloven § 192 første ledd bokstav b kreves at fornærmede er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen. Det er ikke tilstrekkelig at hennes motstandsevne eller dømmekraft er redusert», heter det i dommen.

En taxisjåfør som var vitne fortalte i politiavhør at den unge jenta ble båret omtrent som en sekk poteter da de tre mennene tok henne med seg på fest – og at hun «ikke hadde kontakt med livet».

Mindretallet: Fornærmede opptrådte aktivt

Mindretallet på to kvinner og en mann anførte i dommen at de mente fornærmede hadde:

«opptrådt aktivt i forbindelse med de seksuelle handlingene, jf. blant annet de framlagt bildene. Videre har hun vært i stand til telefonisk kontakt med andre i tidsrommet hvor de seksuelle handlingene har funnet sted. Det forhold at hun ble båret ut og inn av taxien, er etter mindretallets syn ikke tilstrekkelig for at de tiltalte skulle forstå hvilken tilstand hun var i».

De tre mennene ble først dømt i Hallingdal tingrett.

En ankebehandling i Borgarting lagmannsrett i januar og februar førte til frifinnelse, men fagdommerne satte dommen til side. Dermed måtte saken behandles i samme rett på ny.

Advokat Håkon Duesund representerte en av de tiltalte mennene.

– Vi mener dommen er riktig. Det ble først ganske klare bevis i retten for at hun ikke var i en slik tilstand at hun ikke skulle klare å motsette seg sex, sier Duesund til Nettavisen.

  • Les også: Når bevisene ikke holder, må det bli frifinnelse. Selv om det er opprørende.

Les mer om

  1. Rettssaker
  2. Sosiale medier
  3. Voldtekt