Norge

Politifolk vil ikke avvæpnes, mener de fortsatt er terrorutsatt

Politiets Fellesforbund reagerer på at politiledelsen skal være klare for å avvæpne norske politifolk fra mandag.

Leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad reagerer med på opplysningene om at politiet avvæpnes fredag. Foto: Jan T. Espedal

 • Thomas Olsen
  Journalist

Ifølge Dagbladet vil det fredag bli stans i den generelle bevæpningen av norske politibetjenter.

Fredag skulle man etter planen skulle innføre en ny ordning der politiet skulle gå med våpen som ikke er ladd.

Aftenposten var mandag i kontakt med Politidirektoratet, som ikke kunne bekrefte at de har tatt en avgjørelse om den midlertidige bevæpningen. De sier at de om kort tid vil komme med sin vurdering.

Les nyhetssaken her:

Les også

Dagbladet: Slutt på politibevæpningen fredag

Men Politiets Fellesforbund er allerede kritiske til den nye ordningen med å ha uladde våpen, men reagerer med vantro dersom de blir nødt til å også låse ned våpnene igjen.

— Det har vært klokt å innføre en midlertidig bevæpning. Men fremdeles er det farer forbundet med uniformerte tjenestemenn, og vi mener det bør ennå være en høy sikkerhetsberedskap. De som skal trygge befolkningen skal også være beskyttet, sier leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Det er den nye trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som gjør at det nå går mot en oppheving av politibevæpningen. Politidirektoratet opplyste torsdag at bevæpningen skal vurderes på nytt fordi PST vurderer trusselen fra ekstremister som lavere.

Kommentator Per Anders Madsen:

Les også

Politibevæpningen står ustøtt

— Ikke trygt for folk i uniform

Men Politiets Fellesforbund peker på at PST mener det nå er mindre risiko for at sivile enkeltpersoner rammes av terrorangrep, men at det fortsatt et fare for angrep mot uniformerte tjenestefolk.- «Angrep med enkle våpentyper og mot symbolske mål, inkludert blant annet personell tilknyttet politiet eller forsvar, er fortsatt vurdert å være de mest sannsynlige scenarioer», skriver PST.

- Hvis vi fra fredag skal legge våpnene tilbake i kjøretøyene, betyr det at man overhodet ikke tar høyde for sikkerheten til politifolk. Det er utrolig spesielt – og ikke mye tillitvekkende, sier Bolstad.

Dette var planene før PSTs nye vurdering:

Les også

Politivåpen skal ikke lenger være ladd

Skulle vurdere den nye vurderingen

Årsaken til at politiet ble bevæpnet i fjor sommer, var trusselen om terrorhandlinger i Norge. Etter den nye vurderingen fra PSTvarslet Politidirektoratet at de skulle vurdere den midlertidige bevæpningen av politiet.

— Det er positivt at PST nå vurderer terrortrusselen som lavere enn for ett år siden. Vi vil nå se på hva dette betyr for de tiltak vi har iverksatt, herunder den midlertidige bevæpningen. Vi vil i løpet av kort tid komme med vår vurdering av hvilke konsekvenser dette får for politiet, sa Kaare Songstad, beredskapsdirektør i Politidirektoratet til Aftenposten.

Aftenposten var mandag i kontakt med Politidirektoratet, som ikke kunne bekrefte at de har tatt en avgjørelse om den midlertidige bevæpningen.

Står treningen til beredskapen?

Les også

Skarpladd politi: Trener 50 timer i året Skarpladd soldat: Flere timer hver dag

Politiets Fellesforbund har fra før den midlertidige bevæpningen et landsmøtevedtak om at man skal jobbe for at politifolk kan gå med skytevåpen på seg til vanlig.

— Vi er for en generell bevæpning av politiet. Dette er begrunnet i samfunnsutviklingen og responstid. I mange situasjoner kan sekunder være forskjellen på liv og død.

KrF tror på et sivilt preg på politiet:

Plombert boks i politibilene

Ifølge Dagbladet vil politiet fortsatt ha lett tilgang til skytevåpen etter at bevæpningen er opphevet, men våpnene skal, som før den midlertidige bevæpningen, oppbevares i såkalt fremskutt posisjon. Det vil si i plomberte oppbevaringsbokser i bilene.

Skal tjenestemenn være bevæpnet, må de få tillatelse fra en politisjef som har fullmakt til å gi en slik ordre.

Da PST kom med sin nye trusselvurdering på torsdag, ville ikke justis— og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) si om vurderingen bør få konsekvenser for politiets midlertidige bevæpning.

— Det er Politidirektoratet som må foreta den faglige vurderingen rundt de risikoreduserende tiltakene opp mot den trusselvurderingen, der midlertidig bevæpning er ett av tiltakene, sier Anundsen.

Slik jobbet norske myndigheter da de fikk informasjon om et mulig nært forestående terrorangrep i fjor sommer:

 1. Les også

  Jobbet i seks dager før de gikk ut med terrorinformasjon

 2. Les også

  PST-sjefen: - Vi hadde ganske presis informasjon

 3. Les også

  Terrorceller fra IS kan bli en trussel mot Vesten

 4. Les også

  PST nedjusterer trusselnivået

 5. Les også

  Foreslår mellomløsning for politibevæpning

 6. Les også

  Vådeskudd på våpenrommet hos Tønsberg-politiet

 7. Les også

  Anundsen må svare for vådeskudd

 8. Les også

  SV krever våpensvar fra regjeringen

 9. Les også

  Stortinget sier nei til generell bevæpning av politiet

Les mer om

 1. Politiet

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Politiets Fellesforbund håper på støtte til bevæpning

 2. NORGE
  Publisert:

  Politiet skal fortsatt være ubevæpnet, mener utvalgsflertall

 3. NORGE
  Publisert:

  Flertall mener politiet bør få bære våpen

 4. NORGE
  Publisert:

  Politiet bør bevæpnes, mener statsadvokatene i Oslo

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Venstre: Ikke generell bevæpning av politiet

 6. NORGE
  Publisert:

  Politidirektoratet: Operativt politi i hele landet skal være bevæpnet under 17. mai-feiringen