Tillitsvalgt varsler oppsigelser ved nok en avdeling på Ullevål

Fire sykepleiere har sagt opp og åtte planlegger å slutte ved den såkalte stepdown-avdelingen på Ullevål sykehus i Oslo, sier tillitsvalgt.

Ullevål sykehus gjennomgår nye arbeidskonflikter.

– De har også sett situasjonen som kollegene på thorax-avdelingen har vært gjennom, og er rett og slett utrygge, sier tillitsvalgt Sarah Scott Henriksen ved den såkalte stepdown-avdelingen til NRK.

Avdelingen håndterer hjerte- og lungeopererte pasienter rett etter at de er operert og ute av respirator. Halvparten av sykepleierne ved denne avdelingen kan nå forsvinne.

Stepdown-avdelingen er naboavdelingen til den såkalte thorax-klinikken, hjerteavdelingen der 16 av 27 ansatte nå har sagt opp jobben etter en rekke konflikter med ledelsen på sykehuset.

Les også

Tillitsvalgte: Kuttene på Oslo universitetssykehus kan føre til tap av nyfødte liv

Konflikten dreier seg i stor grad om en omorganisering der driften samordnes med Rikshospitalet, slik at det blir ett enkelt senter for hjertekirurgi på Oslo universitetssykehus. Det har overleger både ved thorax-avdelingen og andre avdelinger vært sterkt kritiske til.

– Langvarig utrygghet og lite eller ingen informasjon i thorax-sløyfen, har ført til at mange nå sier opp og søker seg videre i utdanning, sier Scott Henriksen.

Hun sier oppsigelsene vil ha direkte konsekvenser for beredskapen ved Ullevål sykehus. Nå gir hun en klar oppfordring til de ansatte.

– Ta med de ansatte, i form av tillitsvalgte og verneombud, i sånne avgjørelser. Man kan ikke få beskjed om at avgjørelser allerede er tatt uten at det drøftes med de ansatte.