Tråler stakk av med norsk offiser

Det norske kystvaktskipet "KV Tromsø" vurderer mandag ettermiddag å skyte mot den russiske tråleren "Elektron", inne i russisk økonomisk sone i Barentshavet.

Den russiske tråleren "Elektron" endret mandag kveld nok en gang kurs. Om bord på tråleren er en offiser og ytterligere ett besetningsmedlem fra "KV Tromsø" om bord. Båten har siden søndag formiddag nektet å følge ordre om å gå mot Tromsø.

Tråleren, som følges av kystvaktskipet "KV Tromsø", var ved 17.30. tiden mandag på kurs nordover. Den norske kystvakten har foreløpig ikke kommet med noen forklaring på hvorfor tråleren har endret kurs.

Ved 17.30-tiden befant tråleren seg et halvt døgns seiling fra Murmansk, dit båten hadde kurs tidligere mandag ettermiddag. Kortere avstand er det til Novaja Semlja, som også byr på en 12-milssone der "KV Tromsø" ikke har noen myndighet. Det blåser storm i områder der båtene befinner seg, med en bølgehøyde på 8-9 meter.

Ifølge UD er den nye utenriksministeren Jonas Gahr Støre informert om den dramatiske situasjonen i Barentshavet, men han ikke planlegger å kommentere saken foreløpig.

Ulovlige nett og bevisforspillelse

Det var tidlig lørdag morgen at "KV Tromsø" stanset Murmansk-registrerte "Elektron" helt nord i vernesonen ved grensen til Smutthullet. To kystvaktinspektører tok seg om bord. De oppdaget snart flere ulovlige forhold, blant annet ulovlige nett. De oppdaget også forsøk på bevisforspillelse, etter hvert som flere forhold ble påpekt.

Etter kommunikasjon mellom kystvaktskipet og norske myndigheter ble tråleren tatt i arrest. Den fikk beskjed om å sette kursen mot Tromsø. Tråleren aksepterte arresten,k og tok om bord en norsk offiser og ytterligere ett besetningsmedlem fra "KV Tromsø".

Det er skvadronsjef Steve Olsen, sjef for Kystvakt Nord som opplyser dette til Aftenposten.no

Endret kurs

I over ett døgn fulgtes de to båtene ad, inntil tråleren søndag formiddag plutselig endrer kurs. Tråleren opplyser til "KV Tromsø" at den har fått beskjed fra russiske myndigheter om at den ikke lenger skal følge norske anvisninger. Senere blir beskjeden endret til at det er rederiet som har gitt beskjed om å gå mot russisk farvann.

"KV Tromsø" følger etter tråleren, gjennom Smutthullet og mandag inn i russisk-økonomisk sone. Dette er en sone der kystvaktskipet fremdeles kan bruke makt overfor tråleren. Været er imidlertid så dårlig at kystvaktskipet ikke får satt flere besetningsmedlemmer om bord i tråleren. "KV Tromsø" nøyer seg med å holde kontakten med de to nordmennene om bord, som ikke lider noen overlast.

Vurderer å skyte

Mandag ettermiddag nærmet imidlertid båtene seg russisk 12-milssone. Innenfor denne kan kystvaktskipet ikke foreta seg noe. Det er derfor kapteinen ifølge Steve Olsen vurderer å avfyre skudd mot tråleren, for å tvinge den til å stanse. Det vurderes også å få flere besetningsmedlemmer fra "KV Tromsø" om bord i tråleren ved hjelp av kystvaktskipets helikopter.

Norske og russiske myndigheter har vært i kontakt med hverandre siden lørdag morgen. Fra norsk UD understrekes det at det ikke er oppstått noen spent situasjon mellom Norge og Russland. Den spente situasjonen gjelder kystvaktskipet og trålerens russiske rederi. UD bekrefter at den russiske chargé d'affaires mandag ved 12.30.-tiden var i møte i departementet. UD avviser at han var kalt inn, men opplyser at dette var en del av den orientering norske myndigheter gir russiske om situasjonen.

Ifølge kystvakten har den ikke tidligere vært involvert i en situasjon som denne. Tråleren "Elektron" skal også tidligere ha vært innblandet i ulovlige forhold.

UD henviser Aftenposten til Forsvarsdepartementet for kommentarer og opplysninger til saken. Men på vegne av Forsvarsdepartementet avviser pressetalsmann Martin Lohne å kommentere saken.

— Alt som skal sies om denne saken håndteres av Landsdelskommando Nord-Norge, sier Lohne.

Den russiske ambassaden i Oslo ønsker heller ikke å kommentere situasjonen i Barentshavet som involverer "KV Ttromsø" og tråleren "Elektron", overfor Aftenposten.no

Avventer

— Dårlig vær og høy sjø gjør at vi foreløpig avventer situasjonen. De to kystvaktinspektørene har det etter forholdene bra. Vi har ingen indikasjon på at de blir behandlet dårlig behandlet, og vi har kontakt med dem, sier oberstløytnant John Espen Lien, pressesjef i Landsdelskommando Nord-Norge til NTB.

Under en inspeksjon av den russiske tråleren lørdag avdekket Kystvakten grove brudd på fiskeribestemmelsene. Innretninger var montert på trålen som gjør at fartøyet fanger fisk som er under minstemålet.

— Det er snakk om flere brudd som hver for seg kvalifiserer til oppbringelse. Det skal en del til før vi går til dette skrittet. Sist gang vi oppbrakte et russisk fartøy var i 2001, sier Lien. Det var i Hopen, helt øst i vernesonen, at fartøyet ble oppbrakt og anmodet om å rette kursen mot Norge, eskortert av KV «Tromsø».

— Det gikk helt greit inntil søndag formiddag, da skipet plutselig motsatte seg ordrene og satte kursen østover, sier Lien.

Tråleren "Elektron" er på rømmen fra Kystvakten, med to norske inspektører om bord.
"KV Tromsø" jakter på tråleren «Elektron».