Norge

Jukser med seg trygd til Marokko

Norsk uføretrygd eksporteres til Marokko, uten at norske myndigheter fanger opp triksing og misbruk. Nå slår den norske ambassaden alarm.

  • Forf>
  • <forf>arnfinn Mauren<

Ifølge Folketrygdkontoret for utenlandssaker (FFU) er det 66 personer som lovlig mottar norsk uføretrygd i Marokko. Men tallet gir ikke et fullstendig bilde av trygdeeksporten. Flere uavhengige kilder forteller til Aftenposten at det er svært vanlig at uføre marokkanere som har flyttet tilbake til sitt opprinnelige hjemland, mottar trygden i Norge. Mellommenn sørger for å sende den videre til Marokko. — Dette gjøres for å omgå kravet om 20 års botid i Norge før trygd kan eksporteres, hevdes det. Både den lovlige og den ulovlige trygdeeksporten har vært lite kontrollert, og det er økende mistanke - ikke minst ved ambassaden i Marokko - om at trygdemottagere i landet urettmessig tilegner seg mer penger enn de har krav på gjennom følgende "teknikker":* Sjonglering mellom norsk og marokkansk statsborgerskap* Ulike navn og ufullstendige adresser* Uriktige opplysninger om ektefelle og barn* Bruk av falske legeerklæringerDe første sakene er nå sendt fra den norske ambassaden i Rabat til trygdeetaten i Norge for nærmere undersøkelser og kontroll. Opplysningene fra blant annet ambassaden i Marokko har bidratt til å intensivere kontrollen av trygdemottagere i utlandet, men norske myndigheter frykter at den mistanken som er reist bare har avdekket det som karakteriseres som "toppen av et isfjell". Nærmere 600 norsk-marokkanere har uføretrygd, og både ambassaden i Rabat og kilder i det norsk-marokkanske miljøet opplyser at stadig flere av disse - det antydes opptil 20-25 prosent - bor i Marokko.

Taushet.

Spørsmål om trygdeeksporten blir imidlertid møtt med taushet og avvisning blant de fleste norsk-marokkanere - både i Marokko og i Norge. - Dette er skumle spørsmål. Jeg kan ikke gi noen informasjon om dette, sier en representant for den marokkanskdominerte moskéen Center Rahma i Oslo. I Marokko er det også få som vil si noe. Aftenposten har vært i kontakt med hjemvendte marokkanere både i Casablanca, i hovedstaden Rabat og i den nordøstlige byen Nador. Frykten for å bli stemplet som angiver - og å bli oppdaget av norske myndigheter oppgis som grunn.- Hvor har du nummeret mitt fra? Jeg kan ikke snakke med deg. Farvel, er svaret fra en 50-åring som nå har flyttet tilbake til Casablanca.

Lønnsadel.

Rundt kafébordene i Café du Port, et steinkast fra havnen i Casablanca, kjenner flere av stamgjestene til hjemvendte norsk-marokkanere. En av dem bor rundt hjørnet for kaféen, men er umulig å få tak i. Det legges imidlertid ikke skjul på at de hjemvendte nyter anseelse. Få snakker om eventuelle helseplager.En norsk uførepensjon er over ti ganger høyere enn en godt betalt arbeider får i Marokko. Inkludert tilleggspensjon for ektefelle og barn kan den månedlige utbetalingen komme opp i 17-18 000 kroner.- Det er stor forskjell på dem som har noen i Europa som sender penger - eller har vært i Europa - og oss andre, sier brannmannen Khalid Hamzaoui (46). Han tjener et par tusen dirham i måneden (1600 kroner), og ser sin uføre nabo med bakgrunn fra Norge leve et helt annet liv.

Skamfull.

På en kafe i Nador, helt nordøst i landet, tar imidlertid en norsk-marokkaner sjansen på å kommentere norsk-marokkanernes uføretrygd. Kafeeier El Barkani Bagdad (50) dro til Norge i 1967, men returnerte til Marokko i 1996 - uten uføretrygd. Han kjenner fire-fem landsmenn i området som lever på trygd, men tør ikke formidle kontakt. Han frykter reaksjoner.- De lever bra på pengene, men inne i hodet har de ikke det så godt. De er forandret, de passer ikke inn her og er syke og gamle, forteller Bagdad. Han mener likevel norske myndigheter bør styrke kontrollen av trygdeutbetalinger til Marokko.- Dette med uføretrygd gjør at jeg skammer meg over mange av mine landsmenn, men nøkkelen til å løse dette ligger hos norske myndigheter. De må bli strengere. Det er ikke en eneste marokkaner som kommer hjem fra Tyskland eller Frankrike med uføretrygd. Det sier vel alt, sier han.

Les også

  1. - Må skjerpe rutinene

  2. Skal melde flytting

Pensjonist Ahmamde Labsir (t.v.) og brannmannen Khalid Hamzaoui lever på en brøkdel av den trygden uføre norsk-marokkanere får sendt fra Norge. Ved bardisken i Café du Port i Casablanca mener de norske trygdeytelser bidrar til å skape voldsomme forskjeller i lokalmiljøet.