Ber om 20 års fengsel: – Gruoppvekkende overgrep

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta mener tiltalte med kynisme og hensynsløshet forgrepet seg på åtte jenter. Han ber om 20 års fengsel for 44-åringen.

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta mener tiltalte med stor kynisme og hensynsløshet har gjort overnattingsavtaler og deretter forgrepet seg på jentene som overnattet hos datteren.

En av de mest omfattende overgrepssakene i Bergen tingrett avsluttes tirsdag.

– Det er snakk om gruoppvekkende seksuelle overgrep, sier statsadvokat Magne Kvamme Sylta, som tirsdag holder sin prosedyre i saken.

En 44-åring har erkjent overgrep mot åtte jenter, i syv av sakene dreier det seg om voldtekt. Alle skal ha skjedd mens de var på overnatting hos datteren hans. Trebarnsfaren har også tatt bilder og filmet overgrepene.

– Men antallet voldtekter og overgrep er større enn de bildene som er lagt frem i retten. Han har vist en hensynsløs vilje til å begå voldtekter og overgrep mot barn, sier Sylta.

– Hensynsløshet

Ett av overgrepene pågikk i fem timer og 41 minutter.

– Tiltalte har vist en hensynsløshet og grad av kynisme som er vanskelig å finne ord for. Vi har sett uvanlig sterke bilder av gjentatte seksuelle overgrep i retten, sier statsadvokaten.

Han ber om at tiltalte får 20 års fengsel. Sylta understreker at overgrepene mot enkelte av jentene har vært så omfattende at det alene ville kunne gitt straff på 8–10 år.

Sylta mener at 44-åringens erkjennelse har en hul klang. Han husker nemlig ikke noe av alle de overgrepene han er tiltalt for.

– På en side vil han ta ansvar for sine handlinger og ber om unnskyldning til jentene og deres familier. På den annen side har han ingen erindring av hva som har skjedd. Skylderkjennelsen får en hul klang. Det handler om troverdigheten. Det er min klare oppfatning at hans forklaring er lite troverdig, sier Sylta.

Mener han hadde en plan

Flere andre av vitnene i saken har forklart at tiltalte skrøt av elefanthukommelse. De har heller ikke sett at han hadde dyp depresjon eller alkoholproblemer i perioden 2011–2013, slik tiltalte forklarte i retten.

Statsadvokaten mener at tiltalte har hatt en plan når han har avtalt overnatting med jentenes foreldre. Flere av dem har forklart i retten at de ikke la merke til noe spesielt.

– Flere sier i retten at de har ransaket sjel og sinn om de kunne gjort noe annerledes. De har levert det aller kjæresten til ham. Da er det helt naturlig å se på hvem er han, hvilket hjem er det snakk om. De så en hjemmepappa som imponerte dem, sier Sylta.

Skulle være trygge

Statsadvokaten mener det er tydelig at 44-åringen brukte datteren for å få i stand overnatting. Og at han bevisst bygget opp et tillitsforhold til foreldrene ved gjentatte meldinger der han under oppholdet hos ham fortalte at jentene hadde det fint og hva de gjorde på.

Noen har bare vært på en overnatting i 44-åringens hus. 44-åringen forgrep seg også da.

– Ingen barn slapp unna. Vi ser hvor hemningsløst ham forgriper seg på barn, sier Sylta.

I etterkant har de fleste jentene hatt det ekstra vanskelig. Mange har slitt med å sove og hadde fysiske plager som følge av overgrepene. Flere av dem må få profesjonell hjelp etter det som har skjedd. Når det gjelder de som ikke kan huske overgrepene, er det ifølge statsadvokaten viktig å se hen til seinvirkninger.

– Jentene har vært i et hjem der de har vært i berettiget tro på at de var trygge, sier statsadvokaten.

– Jentenes grunnleggende trygghetsfølelse er ødelagt. Skadevirkningene er store, og risikoen for seinvirkninger er også til stede, sier Sylta.