Norge

Hole kommune stopper Statens byggesøknad

Hole kommune har midlertidig stoppet behandlingen av Statens byggesøknad om 22. juli-minnesmerket «Memory Wound». En pågående rettstvist med naboene er en av årsakene.

Illustrasjonsbilde av kunstverket som vant konkurransen om et minnesmerke for 22. juli.
  • NTB

– Vi mener søknaden ikke har vært komplett og i henhold til reguleringsplanen. Tvisten med naboene var også en av årsakene. Det var et spørsmål om vi faktisk kan behandle byggesøknaden når det er en pågående tvist, sier kommunalsjef for areal og byggesaker i Hole kommune, Heming Herdlevær, til NTB.

– Vi er glade for at Hole kommune tar ansvaret og stopper søknaden, og sørger for at det ikke blir gjort uopprettelig skade, sier Anne-Gry Ruud, styremedlem i Utstranda velforening, til NTB.

– Kan utsettes minst 2,5 år

Naboene informerer i en pressemelding om kommunens avgjørelse om å utsette behandlingen av Statens byggesøknad.

De mener det kan føre til at byggingen av minnesmerket må utsettes mer enn 2,5 år. Da regner de med behandling i både tingretten og Høyesterett, samt ny behandling av byggesøknaden i kommunen.

«Det spørs nå om Statens hastverk og forsøk på å planlegge uten hensyn til lokaldemokratiet, hjelpemannskaper og naboer er effektivt bremset av Hole kommune», skriver naboene i brevet, og fortsetter:

«Dersom det fremdeles haster å få på plass et minnested i Hole, vil det være fornuftig å finne en annen plassering av minnestedet.»

  • Les også:
Les også

Regjeringen tilbyr å forkaste 22. juli-minnesmerke

Har kjent til kommunens standpunkt i en uke

I et brev til Staten informerte Hole kommune 27. september at de med hjemmel i forvaltningsloven har stoppet behandlingen av søknaden.

Ruud sier at velforeningen har vært kjent med standpunktet til kommunen den siste uken, og de har jobbet med å få klarhet i hva utsettelsen betyr.

– Vi har fått en trygghet på at de ikke gjør noe ytterligere, og vi er glad for å få den roen, sier Ruud.

Naboene på Utstranda trekker staten for retten 25. april for å få stanset planene om oppføring av minnestedet etter 22. juli på Sørbråten.

Minnestedet på Sørbråten skulle etter planen stå ferdig i sommer, men Utøya-naboenes protester har ført til at prosessen er blitt kraftig forsinket.

Les også

  1. 22. juli 2011 - her er bildene til Aftenpostens fotografer

  2. 22. juli-minnesmerket: Om å pynte seg med lidelse

  3. Minnesmerket etter 22. juli vil hjelpe oss å takle sorgen

Les mer om

  1. 22. juli
  2. Hole