Lime-saken er syv måneder forsinket - og har alt kostet 150 millioner

Rettssaken om menneskehandel og økonomisk kriminalitet knyttet til den nedlagte dagligvarekjeden Lime er i ferd med å bli en skandale i norsk rettsvesen. Tirsdag starter prosedyrene, syv måneder forsinket og med en foreløpig prislapp på mer enn 150 millioner kroner.

Politiet raidet Lime-butikker som denne i 2014.

Rettssaken mot de 13 tiltalte i Lime-saken skulle etter planen ha vært avsluttet til sommeren. En av norsk politis største etterforskninger hadde allerede før den startet i retten 20. januar kostet politiet 70 millioner kroner, viste en kartlegging Dagens Næringsliv gjorde i februar. Siden da har kostnadene løpt time for time.

– Jeg tror dette er siste gang påtalemyndigheten fremmer en så omfattende tiltale for retten i en samlet sak. Mange småposter kunne med hell vært strøket, men her skal jo alle de deltagende kontrolletater synliggjøre sin viktighet, og da må det gå galt, sier advokat og forsvarer for den hovedtiltalte Sajjad Hussain, John Christian Elden, til NTB.

– Tiltalen er helt urimelig lang, og alle postene skulle aldri vært fremmet i samme sak, det er en kjempebelastning for de tiltalte at saken må forsette neste år, sier advokat Mette Yvonne Larsen som er forsvarer for en annen av de 13 tiltalte.

– Dette blir dyrt

I alt 31 advokater – 28 forsvarere og tre bistandsadvokater – får hver måned utbetalt 200.000 kroner hver gjennom en à konto-ordning fra Oslo tingrett. Når prosedyrene er unnagjort like før jul, vil de ha mottatt godt over 70 millioner kroner.

– Vi har brukt lang tid, og ja, dette blir dyrt. Men jeg mener prinsipielt at det har vært viktig å kjøre denne saken for retten og at det vil betale seg i fremtiden, sier statsadvokat Geir Evanger til NTB.

Han fremholder at saken hittil er unik i rettsvesenet og at den reiser både strafferettslige som konkurransemessige spørsmål.

– Noen av butikkene i denne kjeden har vært så preget av kriminelle handlinger at hele omsetningen må være å anse som utbytte fra straffbare handlinger. Det er et spørsmål som aldri har vært prøvd før, sier Evanger.

Tirsdag starter prosedyrene i saken, de vil pågå i fem uker frem mot jul. Deretter må partene regne med å vente helt til neste høst før det foreligger en dom.

Fra aktoratet, advokat Geir Evanger (t.v.) og Petter Andre Johansen idet Lime-saken startet i Oslo tinghus i januar, med 13 på tiltalebenken og rundt 28 forsvarsadvokater. Saken var beregnet til å ta rundt et halvt år, men er først nå klar for prosedyrer, som starter tirsdag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Redusert inndragning

Før saken startet lå det an til at påtalemyndigheten ville legge ned krav om inndragning fra de tiltalte på om lag 100 millioner kroner. Aktoratet har imidlertid redusert flere punkter i tiltalen og utsatt andre. Hvor mye som nå ligger i potten for inndragning er ikke helt klart.

To av de hovedtiltalte vil måtte møte til nye rettssaker neste år, og trolig må de regne med å oppholde seg i rettssalen frem til 2018. Også flere andre må møte i mindre separate rettsoppgjør i etterkant.

– Uhyre kompleks

– Rettsvesenet må gis mulighet til å beskytte og trygge velferdsstaten. Lime-saken er en omfattende og uhyre kompleks sak med mange fornærmede og enda flere tiltalte, hvor påtalemyndigheten har gått bredt ut. Dette er nødvendig i saker om arbeidsmarkedskriminalitet for å komme til bunns i alle lagene, sier bistandsadvokat Else McClimans.

I likhet med aktoratet påpeker hun at Lime-saken er uvanlig kompleks og som ut over påstanden om menneskehandel også inneholder trygdemisbruk, skatte- og avgiftsunndragelser, bedrageri, heleri, selvvask og annen økonomisk kriminalitet.

– Det er derfor ikke til å komme forbi at saken er omfattende.