NATOs gladeste forsvarssjef: - En god dag for Forsvaret

Forsvarssjefen fikk nesten alt han ba om, og Regjeringen hadde lyttet til hans fagmilitære råd.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) strålte om kapp med admiral Haakon Bruun-Hanssen.
  • Per Annar Holm

Fredag smilte admiral Haakon Bruun-Hanssen som et lite skolebarn den dagen sommerferien begynner.

Hans fagmilitære råd var oppskriften på en hestekur for å få mer forsvar ut av hver krone.

De siste månedene har han reist Norge rundt for å møte menneskene og lokalsamfunnene hvor kuttene vil kjennes aller mest.

Likevel - fredagen var en gledens dag - han var blitt lyttet til.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har stadig mannskap fra den spisseste enden i Forsvaret på oppdrag i utlandet.

Fulgte rådene til punkt og prikke

– Og det er jeg svært glad for. Slik som denne planen er bygget opp, og slik den tar høyde for at materiellet er dyrere å drifte og vil være økende over tid, mener jeg dette legger grunnen for å skape et bærekraftig forsvar. Det gir ingen garanti, det er implementeringen som vil være beviset her, men vi har aldri fått bedre forutsetninger for å få det til enn vi får med denne planen.

I dag legger Regjeringen frem Forsvarets langtidsplan

Fikk ikke flere til innsatsstyrken

Forsvarssjefen ba om å få 250 ekstra soldater til innsatsstyrken, men må nøye seg med de 3000 han alt har.

Slik svarer han på spørsmålet om han vil klare seg med de han alt har:

– Jeg ba jo om noe annet, men nå forholder jeg meg til den langtidsplanen med de prioriteringer Regjeringen har gjort. Så har de gitt meg anledning til å komme tilbake gjennom en landmarkstudie og se nærmere på hvordan vi skal organisere landmakten og det oppfatter jeg til å være både Hæren og Heimevernet inn i en ny ramme, og hvordan jeg vil prioritere for å få dette best mulig.

Må spare 40 milliarder kroner

For å få budsjettendene til å møtes må Forsvaret spare inn 40 milliarder kroner.

– Dette er en betydelig utfordring Forsvaret her har fått. Men vi må ta den utfordringen, brette opp ermene og finne de gode løsningene som gjør at vi finner de gode løsningene. For hvis vi på den annen side ikke gjør det må jeg redusere på noen av de områdene jeg har prioritert høyere, sier Bruun-Hanssen.

Skuffelse på Andøya

For mange småsamfunn var fredag en sorgens dag. Hva ønsker Forsvarssjefen å si til folket på Andøya?

– Som jeg sa til de da jeg la frem mitt fagmilitære råd er min vurdering bytter utelukkende på fag kombinert med kostnader. Vi har i dag to flybaser innenfor det samme området med Evenes og Andøya. Det koster svært mye å drifte to baser, og jeg mener at det er riktig å lande på Evenes, sier forsvarssjefen.

Varsler nye slag om nedleggelser i Forsvaret