Norge

Asylinstruks skaper uro i UDI

Regjeringens asylinnstramminger møter motstand innad i Utlendingsdirektoratet. Enkelte frykter for konsekvensene ved instruksen som ble innført før jul.

sz7134b7_doc6mrbetkh13k10pjch2hh-7UZqd66P17.jpg Roald, Berit

 • Ntb

– Jeg har jobbet lenge i UDI. Jeg har vært fleksibel, har opparbeidet meg en solid breddekompetanse, har alltid vært effektiv og hatt en god produksjon. Men jeg ønsker ikke å behandle disse sakene, skriver en saksbehandler i et internt diskusjonsforum. NTB har fått tilgang til innlegget, i anonymisert form.

Les også Aftenpostens leder i dag:

Les også

Asylregelverket er i utakt med realitetene

Innlegget, som har fått støttende kommentarer fra flere andre UDI-ansatte, kritiserer først og fremst instruksen om ikke å realitetsbehandle asylsøknader fra personer som kommer til Norge etter opphold i Russland.

Reagerer

Av instruksen framgår det at asylsøkere som har hatt opphold i et trygt tredjeland, skal få avslag etter utlendingslovens paragraf 32.

Les også:

Les også

KrF er villig til å diskutere om dagens asylinstitutt skal avskaffes

– Ettersom det ikke gjøres unntak for korte opphold, som for eksempel kortvarige turistvisum, vil dette i praksis si at det ikke er mulig å søke beskyttelse i Norge. Asylsøkere har heller ingen klagemulighet. Dette er klare brudd på folkeretten, mener saksbehandleren.

— Misbruk av asylsystemet

Da justisminister Anders Anundsen (Frp) redegjorde for instruksen 25. november, slo han fast at asylsøkerne det her er snakk om, ikke står i fare for å bli forfulgt i Russland.

Les UDI-direktørens forslag til nytt asylsystem:

Les også

- Dagens system bygger på et paradoks

– Det er misbruk av asylsystemet når disse velger å reise fra Russland til Norge for å søke asyl, framholdt Anundsen.

Anders Anundsen Larsen, Håkon Mosvold

Instruksen kunne komme til anvendelse fordi en lovendring som gir regjeringen adgang til også å instruere Utlendingsnemnda, like før var blitt vedtatt av Stortinget etter en høyst uvanlig ekspressprosedyre.

– Ingen garantier

Internt i UDI er det bekymring for at begrunnelsen vil kunne brukes for samtlige asylsøkere som kommer til Norge, også dem som ikke kommer via Storskog.

Les også:

Les også

Danmark innfører grensekontroll mot Tyskland

– Det er ingen direkteflyginger mellom for eksempel Syria og Norge, Eritrea og Norge eller Iran og Norge. Med andre ord vil en asylsøker nødvendigvis ha oppholdt seg i et trygt tredjeland på et eller annet tidspunkt, framholder saksbehandleren.

— Ikke godt nok utredet

Vedkommende mener instruksen ikke var godt nok utredet på forhånd. Innlegget understreker at det i enkelte tilfeller er uproblematisk å returnere asylsøkere til Russland, mens det andre ganger kan det ende med døden.

– Vi har ingen garantier for at Russland ikke vil sende en syrer som ikke har gjennomført militærtjeneste, tilbake til det vi vet Russland omtaler som «trygge» områder, nemlig regimekontrollerte områder.

– Dersom Assad, som stadig mangler soldater fordi de som rekrutteres stadig dør i kamp, skulle be sin venn Putin om å få sendt tilbake alle unge, syriske menn fra Russland, så forstår alle med et minimum av kjennskap til storpolitikk at Putin ikke vil verne om disse syrerne, framholdes det i innlegget.

– Takhøyde

Flere jurister kritiserte i slutten av november instruksen på samme grunnlag som den UDI-ansatte. Å avvise asylsøkere ved den norskrussiske grensen uten realitetsbehandling er i strid med folkeretten, fastslo blant andre Brynjulf Risnes i Advokatforeningen og jussprofessor Mads Andenæs.

UDI-sjef Frode Forfang har selv svart på innlegget.

Frode Forfang Nora Lie

– I mitt svarinnlegg på intranettet gjorde jeg det klart at jeg mente den aktuelle instruksen var innenfor våre menneskerettslige forpliktelser, sier Forfang til NTB.

Han understreker at etaten forholder seg lojalt til de politiske føringene fra politikerne.

Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere saken overfor NTB.

 1. Les også

  Solberg: Har du barnebøker du kan gi til en flyktningfamilie?

 2. Les også

  Norge vil utvise tusenvis av flyktninger til EU-land

 3. Les også

  Helbom for frivillig retur av asylsøkere

 4. Les også

  Inntil 16.000 skal tvangsreturneres i år, men Norge har bare kapasitet til å sende ut halvparten

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Storskog-asylsøkere får behandlet søknadene i Norge

 2. NORGE

  Laveste antall asylsøkere siden 90-tallet

 3. DEBATT

  Svekket returpraksis rammer dem som trenger asyl | Fabian Stang

 4. VERDEN

  Vedum ber regjeringen vurdere å stenge grensa ved Storskog

 5. POLITIKK

  Listhaug teller amerikanere og indere når hun vil stramme inn

 6. KRONIKK

  Vårt samfunn blir rikere og tryggere. Piggtrådgjerdene mot familier på flukt blir høyere og høyere. Stans kappløpet bort fra folkeretten