Norge

Automatselskaper krever 87,1 mill. kroner i erstatning

Den nederlandske spilleautomatprodusenten Errel og Kristiansund-selskapet Europlay krever 87,1 millioner kroner i erstatning fra staten etter at Lotteritilsynet i 2002 urettmessig stoppet bruken av tre spilleautomattyper i Norge.

  • Forf>katrine Nordli (foto)
  • <forf>jan Gunnar Furuly <

Havner i retten. De to selskapene har nå stevnet staten ved Kulturdepartementet for Oslo tingrett på bakgrunn av at Lotteritilsynet 25. april 2002 nedla forbud mot bruken av tre ulike spilleautomater Errel hadde solgt i Norge.Lotteritilsynet hevdet at maskinene var for aggressive, og at de ikke tilfredsstilte kravene i den norske forskriften om typegodkjenning av spilleautomater. 28. januar 2003 opphevet Lotterinemnda forbudsvedtaket etter en klage fra Errel og Europlay, og slo fast at automatene likevel måtte typegodkjennes.— Vi krever erstatning for urettmessig å ha fått våre mest populære produkter utestengt fra det norske markedet i ni måneder. Forbudsvedtaket førte til enorme tap for oss. Ingen kunder våget å satse på de forbudte maskinene, og utestengelsen påvirket også salg av andre maskiner i negativ retning. Vi kan dokumentere hver eneste krone vi nå krever erstatning for, sier styreformann Knut Kvalø i Europlay AS i Kristiansund til Aftenposten.Europlay krever nå en erstatning på 58,5 millioner kroner, mens Errel har fremsatt et krav på 28,6 millioner.

Mest brukte automat

Errel er produsenten bak Norges desidert mest populære spilleautomat, Twin Runner. 3598 av totalt 17 000 automater er av denne typen. Også to andre automater fra selskapet er på den nasjonale ti-på-topp-listen over utplasserte automater.- I 2002 hadde vi budsjettert med et salg av 4500 automater i Norge i 2002, og var på god vei til å nå dette målet. Lotteritilsynets forbud ødela alt for oss, og siden har det vært svært vanskelig å få solgt flere maskiner fordi tallet på automattillatelser nå er på vei nedover, sier Kvalø.Hverken Lotteritilsynet eller Kulturdepartementet ville i går kommentere det saftige erstatningskravet etter striden om typegodkjenning av spilleautomater. Søksmålet skal være det største hittil mot norske myndigheter knyttet til automatbransjen, og vil kunne gi viktige prinsippavklaringer rundt myndighetenes muligheter til å regulere pengespill-markedet.- Saken er overlatt til regjeringsadvokaten og sakspapirene er unntatt fra offentlighet inntil saken har vært gjennom rettslig behandling, sier avdelingsdirektør Eivind Tesaker i Kulturdepartementet.

Les også

  1. Oslo S er Norges Las Vegas