Ikke siden krigen har Heimevernet fått en så merittert leder

Han har Krigskorset med sverd. Har vært en av landets best trente soldater. Nå skal han trene de mest utrente. HV får ny sjef.

Eirik Johan Kristoffersen da han ledet Forsvarets spesialkommando på Rena.

Eirik Johan Kristoffersen var med da jakten på terrorister startet i Afghanistan i 2002. Gjennom tolv år har han enten selv deltatt, eller ledet norske spesialsoldater, i kamp med Taliban og andre opprørsgrupper i det krigsherjede landet.

I mai 2011 ble han tildelt av Krigskorset med sverd, den høyeste utmerkelsen for norske soldater som har deltatt i krig.

1. november tar han over som sjef for Heimevernet (HV).

– Det går en rød tråd fra spesialsoldater til HV

Kong Harald gratulerer oberst Eirik Johan Kristoffersen med utmerkelsen Krigskorset med sverd i mai 2011. Nå blir han generalmajor og sjef for Heimevernet.

– Kan man rent militært gjøre et lengre sprang innen norsk landmakt enn fra spesialsoldatene til HV?

– Det går en rød tråd fra spesialstyrkene under krigen og til HV. Jeg møtte nylig Erling Lorentzen (enkemann etter prinsesse Ragnhild og norsk spesialsoldat under 2. verdenskrig). Hans første jobb i Norge etter treningen i England var å trene Milorg i Hallingdal, sier Kristoffersen.

Heimevernsstyrker på trening i Finnmark, sommeren 2017. HV består i all hovedsak av soldater som trener fire dager hvert år eller annethvert år. Ca. 3000 soldater tilhører innsatsavdelinger, som trener rundt 20 dager hvert år og som er bedre utstyrt.

– HV-soldater er verdiløse i moderne, høyintensiv strid, sier lederen for utredningen som pågår om hæren og HV, Aril Brandvik. Er du enig?

– Krigens natur er uendret gjennom hundrevis av år. Mennesker på bakken er alltid viktig. Årene i Afghanistan, med en motstander som har adskillig dårligere utstyr enn norske HV-soldater, men som er vanskelig å nedkjempe, har lært meg mye om hva som kreves. Men ut fra hva som i dag defineres som moderne, høyintensiv strid, så er ikke en HV-soldat det du ønsker å sette inn.

Eirik Johan Kristoffersen (t.h.) gir stafettpinnen videre til broren Frode Arnfinn Kristoffersen som sjef for Forsvarets spesialkommando på Rena.

– Forsvarsviljen like sterk hos HV-soldatene

– Du går fra de best trente soldatene Norge har til dem som trener fire dager hvert eller annethvert år?

– Det som er viktig, er at treningen er effektiv. Og motivasjonen. Jeg tror at viljen til å forsvare landet er like sterk hos HV-soldater som hos spesialsoldater. Det handler om forsvarsvilje. HV kan mobilisere flere titalls tusen soldater. Det har en verdi i seg selv. Hvordan treningen skal være, skal jeg se på når jeg har overtatt, sier Kristoffersen.

  • Slik trenes norske spesialsoldater.

Det handler om å holde reptilhjernen i sjakk.

Dette sier han om HVs rolle i Forsvaret

– Er HV i dag på det nivået de bør være, sett fra jobben du har i dag, Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)?

– Det er viktig å få på plass beredskapen som kreves, med ammunisjon og utstyr. Forsvaret jobber i dag med sin grunnmur. Forsvaret skal gis et løft. HV må få sin del av dette løftet.

– Hvilken rolle kan HV ha i antiterrorvirksomhet og i et scenario der Norge trues militært av en annen stat, eller av en ikke-statlig aktør?

– HVs rolle er klar i alle typer scenarioer. De skal sikre viktige objekter, sikre at samfunnet fungerer. De skal stå for lokal tilstedeværelse, gi god oversikt over hva som skjer. Terror er politiets ansvar, men HV, som resten av Forsvaret, støtter politiet der de ikke har nok ressurser, som ved sikring og vakthold.

Debatten har i flere år gått høyt om hvor mange soldater det må være i Heimevernet (HV). Her soldater fra heimevernsdistrikt HV-14, i Sør-Hålogaland.