Seksåring feilbehandlet: Haukeland har hittil endret én rutine

Seksåringen som er i livsfare etter etter at en sprøyte ble satt feil, blir mandag overført fra Haukeland universitetssjukehus til Rikshospitalet. Ett av familiens ønsker er dermed imøtekommet.

Jabrail (6) i sykehussengen ved Haukeland universitetssjukehus. Bildet er tatt noen timer før han ble lagt i kunstig koma som følge av feilmedisinering.

Den seks år gamle kreftsyke gutten Jabrail ble den 22. august feilbehandlet ved Haukeland universitetssjukehus.

Ved en feil satte en lege ved sykehuset en sprøyte med cellegift i Jabrails hode, i stedet for gi den intravenøst.

Haukelands administrerende direktør, Eivind Hansen, bekreftet søndag at feilbehandling av en pasient hadde livstruende konsekvenser. Han beklaget feilen på det sterkeste.

Det er åpnet tilsynssak etter at Haukeland varslet Helsetilsynet.

Familiens talsperson, Aslan Emz, sier familien har det svært vanskelig som følge av det som er skjedd.

Aslan Emz, familiens talsperson, sier til Bergens Tidende at familien har det svært tøft. Guttens foreldre er norske statsborgere, men de kommer opprinnelig fra Tsjetsjenia.

– Familien er rystet. Vi har det veldig tøft akkurat nå alle sammen, sier Emz.

Familien la søndag ettermiddag frem tre krav til Haukeland sykehus. Ett av disse kravene var overføring av gutten til et annet sykehus.

Familien ville ha ny vurdering

Eivind Hansen, administrerende direktør ved Haukeland universitetssjukehus, bekrefter overfor Aftenposten at gutten flyttes til Rikshospitalet i løpet av mandagen.

– Bakgrunnen er et ønske fra de pårørende om at et annet sykehus skal vurdere tilstanden til gutten. Det er et ønske som vi har imøtekommet ved at vi i går tok kontakt med Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Vi er positive til at gutten overføres slik at han får en slik ny vurdering.

Direktør ved Barne- og ungdomsklinikken, Britt Skadberg, og administrerende direktør Eivind Hansen ved Haukeland universitetssjukehus var i møte med guttens familie søndag kveld.

– Oppfatter dere det som mistillit til Haukeland?

– Vi oppfatter det som et viktig ønske fra de pårørende som er i en krevende situasjon, og da er det viktig for oss å imøtekomme et slikt ønske.

– Har familien kommet med andre ønsker til dere?

– Familien er i en veldig krevende situasjon, og vi har hatt en tett dialog med dem. Vi har prøvd å imøtekomme de ønsker de har, så langt vi kan, men jeg vil ikke gå mer i detalj om det.

Haukeland har endret rutine

Hansen sier at de vil ha tett kontakt med Rikshospitalet for å følge situasjonen for gutten og hans pårørende. Haukeland vil dessuten følge opp sine ansatte som er involvert i saken og avvente Helsetilsynets rapport.

– Har dere endret rutiner som følge av denne feilen?

– Vi har gjort én endring i en rutine allerede, men jeg skal ikke gå inn i detaljer på det.

– Er det aktuelt å endre flere rutiner?

– Vi vil nå særlig rette oppmerksomhet mot Helsetilsynets rapport, og så er det vår jobb å ha rutiner som sikrer lav risiko. Vedkommende lege som begikk feilen, er sykmeldt. Det er riktig at flere helsepersonell er involvert i denne saken, men jeg har ikke status på alle involverte.

– Svært alvorlig sak

Fylkeslege Helga Arianson i Hordaland sier til BT at saken er svært alvorlig.

– En sprøyte som skulle bli satt intravenøst, ble ved en feil satt i hodet. Konsekvensen av dette er alvorlig, sier Arianson.

Sprøyten skal ved en feil ha blitt satt i et væskefylt område mellom hjernen og hodeskallen. Dette vil ikke Haukeland-direktør Hansen kommentere. Av hensyn til taushetsplikten og Helsetilsynets gjennomgang av saken avviser han å si noe om hendelsesforløpet og den helsemessige situasjonen for barnet.

– Det er naturlig for oss å være tilgjengelig og åpen for kontakt med de pårørende hvis de ønsker det. Vi vil selvsagt følge utviklingen til pasienten.

Les hva som skjedde: Gutten i respirator