Norge

Nederlag for legene etter tidenes lengste sykehusstreik

Arbeidsgiverne i Spekter vant frem i Rikslønnsnemnda etter historiens lengste sykehusstreik. Nå tar Akademikerne tvisten til Arbeidsretten.

Streikende leger fotografert utenfor Ullevål sykehus i september. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

 • NTB

– Rikslønnsnemnda kan ikke videreføre legenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven mot arbeidstagersidens vilje og dermed sette seg ut over norsk lov, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd og avsluttet sykehusstreiken i oktober i fjor. Mandag kom Rikslønnsnemnda med en kjennelse som går i Spekters favør. Den slår fast at den gamle overenskomsten skal videreføres, noe som også omfatter legenes vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.

Til retten

Akademikerne mener Rikslønnsnemnda ikke har kompetanse til å fastsette unntak fra arbeidstidsbestemmelsene og tar derfor tvisten til Arbeidsretten.

– Det vil få vidtrekkende konsekvenser for norsk arbeidsliv dersom denne kjennelsen blir stående. Det er ingen arbeidstagerorganisasjoner som i fremtiden vil avtale generelle unntak fra arbeidsmiljølovens vernebestemmelser, dersom man senere kan bli tvunget til å videreføre unntakene av en nemnd. Unntak fra lovverket forutsetter jo enighet mellom partene, sier Frøyland.

Han viser til at regjeringen i høst satte ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Ett av temaene som er oppe, er spørsmålet om landsdekkende arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner kan avtale mer omfattende unntak enn det dagens lov åpner for.

– Regjeringens ambisjoner om at partene kan avtale mer fleksibilitet, får sitt banesår hvis denne kjennelsen blir stående. Det er den norske arbeidslivsmodellen med et tett samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstagere og myndigheter som nå står på spill, hevder Frøyland.

Skuffelse

Akademikerne er også skuffet over at lønnstillegget på 2,4 prosent først utbetales fra det tidspunkt streiken ble stoppet av tvungen lønnsnemnd.

– Denne konflikten har ikke dreid seg om lønn, og lønnstilleggene burde derfor ha vært utbetalt som normalt. Dagens kjennelse vil utvilsomhet føre til mer uro og mer mistillit i sykehusene. Det er svært alvorlig, sier Frøyland.

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter sier hun tar avgjørelsen i Rikslønnsnemnda til etterretning og slår fast at tariffavtalen skal videreføres uten endringer i arbeidstidsbestemmelsene.

– Spekter håper nå at vi kan se fremover, og gjennom godt partssamarbeid sentralt og lokalt diskutere hvordan vi enda bedre kan forstå hverandres behov, slik at vi har et godt grunnlag for å diskutere arbeidstidsbestemmelsene for leger ved hovedoppgjøret i 2018, sier Bratten.

Les mer om

 1. Helse
 2. Streik
 3. Politikk
 4. Sykehus

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Nye runder om legenes arbeidstid

 2. NORGE
  Publisert:

  Legeforeningen og Spekter enige om ny tariffavtale

 3. NORGE
  Publisert:

  Sykehusstreiken stanset med tvungen lønnsnemnd

 4. NORGE
  Publisert:

  Vekterne har streiket historisk lenge. Legene har akkurat begynt. Dette er stridens kjerne.

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Koronakrisen utløser strid om arbeidstid

 6. NORGE
  Publisert:

  NHO utsetter lockouten til onsdag – sykepleierne avbryter boikott