Ubaydullah Hussain anker terrordommen

31-åringen har besluttet å anke dommen til lagmannsretten. Det opplyser Ubaydullah Hussains forsvarer. Men 20-åringen har godtatt dommen.

Ubaydullah Hussain sammen med sin forsvarer, advokat John Christian Elden.

Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden, opplyser at den terrordømte Ubaydullah Hussain har besluttet å anke dommen til lagmannsretten både over skyldspørsmålet og over straffeutmålingen.

Han ble i Oslo tingrett dømt til ni år i fengsel for deltagelse i IS og for rekruttering til IS.

– Det er nå opp til lagmannsretten om saken skal slippes inn til ny behandling der, da ingen forhold i dommen er så alvorlige at mer enn 6 års fengsel kan brukes som straff. Han har derfor ikke automatisk krav på ankebehandling, men ut fra at det er første gang loven brukes, og at den går langt i hva som er medlemskap i IS, regner jeg med at den blir behandlet på nytt, opplyser Elden.

Men den 20 år gamle konvertitten som ble dømt samtidig med Hussain, har bestemt seg for å godta dommen på to år og ti måneder. Det opplyser hans forsvarer, advokat Javeed Shah.

– Han vedtar dommen fordi han er sliten og lei. Han ønsker å komme seg videre og legge denne saken bak seg, sier advokaten.

Dømt for flere forhold

I tillegg til deltagelse i IS og rekruttering til IS, ble Hussain funnet skyldig i å ha ytt økonomisk og materiell støtte til IS. Han ble også dømt for flere andre forhold som trusler og oppbevaring av elektrosjokkvåpen.

Delen av dommen som går på rekruttering til IS, er imidlertid ansett som viktig:

«Etter rettens oppfatning er Hussains deltagelse i praksis langt viktigere for ISIL enn den enkelte fremmedkrigeren. Med den «frafallsraten» ISIL har av fremmedkrigere, er de helt avhengige av nytt tilfang av fremmedkrigere for å oppnå sitt mål», heter det i dommen fra tingretten.

Tiltalen mot ham omfattet også ett annet tilfelle av terrorrekruttering. Han ble imidlertid ikke funnet skyldig i å ha rekruttert Thom Alexander Karlsen, som døde i Syria.

Medtiltalt ble stanset på vei til Syria

20-åringen som Hussain ble dømt for å ha forsøkt rekruttert var medtiltalt i saken som gikk i Oslo tingrett. Han ble dømt til to år og ti måneders fengsel.

I dommen fra tingretten går det frem at de finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Hussain hadde helt avgjørende betydning for at 20-åringen forsøkte å dra for å bli medlem av IS.

Han ble imidlertid pågrepet 8. juni 2015 på Landvetter flyplass i Göteborg, på vei til Syria.

Aktor var tilfreds med dommen

Etter dommen fra tingretten, uttrykte statsadvokat Frederik G. Ranke at han var svært tilfreds med dommen.

– Vi har stort sett fått medhold på alle punkter, både når det gjelder jus, bevisene og straffeutmålingen. Det er en viktig dom fordi en sentral bakmann for ISIL i Norge er blitt idømt en streng straff, sier Ranke.

To andre islamister dømt

Torsdag falt også dom i ankesaken mot to andre islamister:

En 46 år gammel mann fra Fredrikstad ble i Borgarting langsmannsrett dømt til fire år i fengsel for å delta i IS’ terrorvirksomhet i Syria. Han er forøvrig far til en ung mann som i 2015 ble dømt til åtte års fengsel for å IS-detagelse og terrorforbund.

En 23 år gammel mann fra Fredrikstad ble i samme sak kjent skyldig i terrorforbund med IS, han ble dømt til fengsel i syv år og seks måneder. Ifølge VG vurderer han å anke dommen.