Norge

Regjeringen ville ha én hovedvei øst-vest i Norge – nå er de oppe i tre

Etter forhandlinger med KrF og Venstre kommer nå Rv7 som hovedveiforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet, i tillegg til E134 og Rv52.

Riksvei 7 over Hardangervidda er blant de tre valgte veiene.
  • NTB
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Det kunngjorde Trond Helleland (H) og Morten Wold (Frp) under arrangementet Rein Vidde-konferansen på Geilo mandag.

Dermed står E16 igjen som den store taperen i det flere år lange spillet om prioritert hovedvei mellom Oslo og Haugesund/Bergen, nettopp den strekningen som Stortinget for noen år siden vedtok at skulle være DEN viktigste strekningen øst-vest.

Nå heter det at E16 skal «fullføres», men at den ikke blir hovedvei.

Om Rv7 heter det:

«Riksvei 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken,» heter det i budskapet fra Helleland og Wold.

– Øst-Vest-utredningen konkluderte med at det burde velges to hovedveier mellom øst og vest i et 2050-perspektiv. Det er nå enighet om at det velges flere veier i tillegg til E134, der riksvei 52 skal videreutvikles som en hovedvei for næringstransport, og riksvei 7 skal videreutvikles som en hovedvei for persontransport og turisme, sier Morten Wold.

  • Med budskapet fra Helleland og Wold er nok en av de viktigste sakene i Nasjonal transportplan «lekket» offentlig ut.

Her får du full oversikt over hva som egentlig er nytt, og hva som er varslet før, av det Regjeringen og støttepartiene V og KrF har sagt om NTP 2018–2029.

Seier til lobbyistene for Rv7 – og Hardangerbroen?

Denne siste avgjørelsen er en betydelig seier for lobbyistene og entusiastene rundt Rv7, som i rapport etter rapport er beskrevet som et dårligere og dyrere alternativ til Rv52.

Det er også de som vil mene at vedtaket om at også Rv7 skal prioriteres har sammenheng med byggingen av Hardangerbroen, som bilistene hittil har vendt ryggen etter den omstridte byggingen, til 2,5 mrd. kroner.

Opprinnelig ga samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen uttrykk for at han ønsket å bruke pengene på én hovedvei øst-vest.

Sist vi omtalte broen skrev vi om følgende paradoks:

«Hele SV og en stor del av Aps stortingsgruppe synes det er ufornuftig å bygge bro over Hardangerfjorden. Venstre har vært imot å bygge broen. Kr.F. har vært delt. Frp vil ikke finansiere veiprosjekter med bommer. Ikke desto mindre sto gratulantene i kø på talerstolen da Stortinget debatterte og vedtok Hardangerbroen – som blir 30 meter lengre enn den i San Francisco..»

Vil ha tungtransport på én vei – turister på en annen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har tidligere sagt at han ønsker én vei som skal prioriteres av tungtransporten. Nå heter det nettopp at Rv52 over Hemsedalsfjellet skal være hovedforbindelse for næringstransport.

Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet. E16 er vintersikker, men utgjør lengst kjøreavstand Oslo-Bergen. Veien skal imidlertid fullføres og vil være en viktig avlastningsvei når andre overganger er stengt, heter det i en pressemelding.

Regjeringen vil i Nasjonal transportplan legge opp til strekningsvise utbedringer gjennom det som vil kalles "samordningsstrekninger". Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.

Les mer om

  1. Samferdsel
  2. Nasjonal Transportplan